Hvad søger du?

Sund & Bælt Partner A/S

Vi rådgiver i hele verden

Partner A/S udfører rådgivning vedrørende planlægning, forberedelse, finansiering, anlæg samt drift og vedligehold af infrastruktur til offentlige og private aktører. Partner A/S er 100 pct. ejet af Sund & Bælt Holding A/S og er stiftet i 2001.

Partner A/S har i kraft af den betydelige viden og erfaring, der er opbygget i Sund & Bælt Holding A/S og dets datterselskaber specialiseret sig i at yde rådgivning til bygherrer og driftsherrer af transportinfrastruktur samt andre private og offentlige aktører i såvel Danmark som internationalt med afsæt i denne unikke kompetence.

Kompetencen er opbygget gennem planlægning, forberedelse, udførelse, finansiering og drift og vedligehold af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund og gennem planlægning og forberedelse af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Transportinfrastrukturen omfatter såvel vej- som jernbaneanlæg.


Endvidere er der opbygget betydelige kompetencer i drift og vedligehold af havne baseret på ejerskabet af de 4 færgehavne i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs.

På finansieringsområdet er kompetencen opbygget, vedligeholdt og videreudviklet i forbindelse med de nævnte store infrastrukturprojekter og i finansforvaltning og finansrådgivning til andre store infrastrukturejere, herunder bl.a. Metroselskabet, By & Havn og Frederikssunds Fjordforbindelse.

Rådgivning og anden bistand gennemføres på almindelige, forretningsmæssige vilkår og ofte i tæt samarbejde med danske rådgivende ingeniørfirmaer eller andre danske og internationale samarbejdsparter.

Partner A/S’ forretningsværdier

 1. Vi er ambitiøse – vi vil fastholde et højt kvalitetsniveau i vores ydelser og medvirke til at infrastrukturprojekter, hvor Partners know-how bliver anvendt, forvaltes optimalt for kunden, helhedsorienteret og langsigtet.
 2. Vi er ansvarlige – vi vil medvirke til, at infrastrukturprojekter forvaltes baseret på langsigtet lønsomhed og med minimering af risici, økonomisk såvel som miljø- og sikkerhedsmæssigt.
 3. Vi er lydhøre – vi vil medvirke til, at Partners ydelser lever op til kundens forventninger og behov.
 4. Vi forbinder mennesker – vi vil medvirke til, at dansk know-how fra Partner og dets samarbejdsparter bliver formidlet og nyttiggjort bedst muligt i et konstruktivt samarbejde. Vi skaber forbindelser mellem offentlige og private virksomheder samt mellem Partner, danske entreprenør- og rådgivervirksomheder og internationale ejere/forvaltere af større infrastruktur

Rådgivning og bistand baseret på erfaring som bygherre og driftsherre og omhandlende

 1. Organisering af bygherre/driftsherre funktionen
 2. Planlægning af proces fra idé til udførelse af infrastrukturanlæg
 3. Planlægning og realisering af myndighedssamarbejdet knyttet til infrastrukturanlæg.
 4. Planlægning og realisering af rådgiverbistand til bygherrers infrastrukturprojekter.
 5. Planlægning og realisering af udbudsmodel for nye infrastrukturprojekter
 6. Planlægning og gennemførelse af udbud og kontrahering
 7. Finansiering, finansieringsmodeller og finansforvaltning.
 8. Styring af store infrastrukturprojekter
 9. Planlægning og gennemførelse af drift og vedligehold af store infrastrukturanlæg
 10. Risikoledelse ved store infrastrukturprojekter herunder beredskab og krisekommunikation
 11. Miljøledelse, arbejdsmiljøledelse og CSR i relation til infrastrukturprojekter
 12. Anlæg og drift af vindmøller
 13. OPP-modeller og samarbejdsmuligheder ved store infrastrukturprojekter
 14. Trafik- og finansieringsanalyser som grundlag for brugerbetalt infrastruktur
 15. Anlæg og drift af betalingssystemer og betalingsanlæg til brugerbetalt infrastruktur
 16. Etc.

Projekter over hele verden

Partner A/S har rådgivet i både Danmark, Europa og på oversøiske projekter.  I Mellemøsten er man fx i gang med at projektere verdens længste faste forbindelse mellem Qatar og Bahrain. Partner A/S har hovedsageligt være involveret i at rådgive konsulenterne om projektering af betalingsanlægget, samt told- og immigrationsanlægget på baggrund af erfaringer fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk