Ophævelse af særlige skatteregler for A/S Øresund

Folketinget har d.d. vedtaget lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven.

Med vedtagelsen ophæves de særlige skatteregler for A/S Øresund. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen, herunder A/S Øresund, fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke A/S Øresunds forventninger til tilbagebetalingstiden for afviklingen af gælden i selskabet som udmeldt i årsrapporten for 2014.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld