Opsætning af hegn mellem perronspor på Kastrup Station

Sund & Bælt har opsat et hegn mellem sporene på Kastrup Station. Det sker som et led i forberedelserne for at kunne opfylde den svenske regerings krav om ID-kontrol af alle passagerer, som rejser fra Danmark til Sverige, fra 4. januar.

Tiltaget er sket i sammenhæng med de kontrolforanstaltninger, som DSB har foretaget på stationen for at opfylde kravene til transportøransvaret. Hegnet skal forebygge, at passagererne krydser sporene og således minimere risikoen for ulykker.

Forud for opsætning af hegnet er der foretaget en sikkerhedsmæssig vurdering af forholdene på Kastrup Station, og tiltaget er siden godkendt af Banedanmark.

Hegnet er opstillet på en ca. 325 m lang strækning på Kastrup Station. Der er tale om et standardhegn, som også bruges på byggepladser og ved sportsbegivenheder.

Praktisk info: 

For tilladelse til foto på perronen kontakt DSB og Københavns lufthavn.

For info om ID-kontrollens konsekvenser på Øresundsbron – se Øresundsbrons hjemmeside.

For oplysninger om togafgange mod Sverige, se rejseplanen.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld