Vejbane og bropillerne på Storebælt

Om Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber.

Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne og varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S.

Via A/S Øresund ejer Sund & Bælt Holding halvdelen af Øresundsbro Konsortiet, som ejer og driver Øresundsbron. Det statslige svenske selskab SVEDAB AB ejer den anden halvdel af Øresundsbro Konsortiet.

Sund og Bælt Holding A/S blev stiftet 4. december 1991 som et 100 pct. statsligt ejet aktieselskab ved lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund. Denne lov er sammen med lov om anlæg af en fast forbindelse over Storebælt erstattet af lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund & Bælt Holding A/S.

Sund & Bælt er samtidig det operative driftselskab for både A/S Storebælt og A/S Øresund og træffer derfor alle beslutninger vedrørende de to datterselskaber.

Finansforvaltningen i relation til A/S Storebælt og A/S Øresund varetages sammen med Øresundsbro Konsortiet.

Læs mere om Sund & Bælts opgaver.

Sund & Bælts medarbejdere

Sund & Bælt har 144 fastansatte (ultimo 2019), hvoraf de fleste er beskæftiget med Storebæltsbroen.

Hovedkvarteret ligger i København, men Sund & Bælt har et administrationscenter i Korsør i tilknytning til Storebæltsbroens betalingsanlæg, hvor en stor del af medarbejderne arbejder.

Herudover er der ca. 200 entreprenører fra private firmaer, som varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen og ledelsen i Sund & Bælt Holding A/S og læs Sund & Bælts vedtægter og forretningsorden.

 

Klik på organisationdiagrammet for at se det i større format.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld