Kabler på Storebæltsbroen

Outsourcing af opgaver

Sund & Bælt er en byg- og driftsherreorganisation, og derfor er mange af opgaverne i organisationen outsourcet til eksterne partnere.

Sund & Bælt er en byg- og driftsherreorganisation, som på basis af kernekompetencer hos medarbejderne planlægger, styrer og overvåger samt optimerer eget og eksterne parters arbejde i forbindelse med servicering af kunderne og forvaltningen af infrastrukturanlæggene. Det er afgørende, at viden om bl.a. ”produktionsapparatets” tilstand og om kunderne opsamles internt. Det er endvidere centralt for selskabet, at kerneprocesser og strategiske beslutninger er placeret internt.

Sund & Bælt gennemfører derfor normalt outsourcing af opgaver, der ligger uden for selskabets kerneområder og ledelsesopgaver. Det gøres bl.a. for at øge fleksibiliteten og få adgang til specialistviden, særlig teknologi og stordriftsfordele, herunder eksterne parters mulighed for bedre at håndtere variationer i ressourcebehov og løsning af opgaver under særlige tidsmæssige forhold.

Sund & Bælt har derfor outsourcet hovedparten af sine driftsmæssige opgaver til private servicevirksomheder og entreprenører.

Sund & Bælt Holding A/S har outsourcet følgende opgaver til private virksomheder:

 • Forsikringsmægler
 • Driftsforsikring
 • Revision

A/S Storebælt har outsourcet hovedparten af sine driftsmæssige opgaver til private servicevirksomheder og entreprenører.

Blandt de større aftaler for A/S Storebælts vejforbindelse er:

 • Drift af betalingsanlæg
 • Drift af tekniske systemer
 • Vejdrift

I alt er ca. 120 medarbejdere ansat hos private firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver for A/S Storebælt på Storebæltsbroen.

A/S Storebælt står ligeledes for drift og vedligehold af jernbaneforbindelsen fra Korsør til Nyborg. Blandt de større aftaler for A/S Storebælts jernbaneforbindelse er:

 • Vedligehold af spor
 • Vedligehold af sikrings- og kørestrømsanlæg
 • Vedligehold af mekaniske og elektriske systemer

I alt er ca. 60 mennesker beskæftiget hos firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver for A/S Storebælt på jernbaneforbindelsen over Storebælt.

A/S Øresund har outsourcet hovedparten af sine driftsmæssige opgaver til private servicevirksomheder og entreprenører.

Blandt de større aftaler for vejforbindelsen på A/S Øresunds danske landanlæg er:

 • Drift af tekniske systemer
 • Vejdrift
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld