Personalepolitik

Personalepolitikken i Sund & Bælt har til formål at tiltrække, udvikle og fastholde en medarbejderstab med de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for en effektiv opfyldelse af Sund & Bælts målsætninger.

I Sund & Bælt lægger vi vægt på at tilbyde vores medarbejdere attraktive vilkår og rammer for jobbet, og vi lytter til ønsker og behov fra vore medarbejdere og ledere. Vi ønsker at være en virksomhed, som man har lyst til at være ansat i, uanset alder og erfaring.

Samarbejde og kommunikation

Det skal være let for ansatte i Sund & Bælt at opsøge information og viden, som relaterer sig til virksomheden og eget ansvarsområder. I Sund & Bælt har vi etableret et velfungerende intranet, som vi løbende udvikler.

Den enkelte afdeling og funktion har defineret en mødestruktur, som blandt andet indeholder informationsmøder og afdelingsmøder. Herudover er der etableret en række faste og ad hoc udvalg, f.eks. sikkerhedsudvalg og personaleudvalg.

Personaleledelse i det daglige

God og effektiv ledelse er afgørende for en kontinuerlig udvikling i Sund & Bælt, som skaber gode rammer for medarbejdernes indsats.

I Sund & Bælt er god ledelse karakteriseret ved, at lederen har en høj kompetence inden for det fagområde, som vedkommende er leder for, samtidig med at lederen evner at levere de forventede resultater ved at anvende medarbejdernes kompetencer optimalt.

Ligestilling

Med udgangspunkt i den danske befolknings aktuelle sammensætning tilstræbes en tilsvarende medarbejdersammensætning i selskabet.

Det indebærer, at der ved stillingsbesættelse stiles mod en ligelig fordeling af mænd og kvinder, medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk samt en balanceret aldersmæssig fordeling. En forudsætning er dog, at ansøgeren er i besiddelse af de relevante og påkrævede kvalifikationer for stillingen.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld