Visualisering af sænketunnelen Femern

Politisk beslutning om Femern Bælt-projektet

Den politiske forligskreds bag Femern Bælt-projektet har dags dato indgået en aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet herunder for kyst-kyst-forbindelsen og landanlæggene.

Aftaleteksten, der redegør for aftalens betydning for projektet og Femern-selskabernes aktiviteter, fremgår her: http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/politisk-aftale-om-femern-baeltprojektet

Femern A/S vil kl. 14 d.d. offentliggøre en pressemeddelelse om de nærmere konsekvenser for selskabets aktiviteter af den politiske aftale.

Se www.femern.dk

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld