Projektleder til ledelsessekretariatet i Sund & Bælt

Sund & Bælts ledelsessekretariat søger en projektleder med tiltrædelse 1. august 2017.

Ledelsessekretariatet har primært til opgave at betjene ledelsesgruppen, og er derfor involveret i selskabets forskellige kerneprocesser og opgaveområder. Sekretariatet forbereder direktions- og bestyrelsesmøderne i Sund & Bælt Holding og løser mange forskellige opgaver relateret til ledelsen af selskabet, ligesom sekretariatet fungerer som det daglige bindeled til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt i forhold til de øvrige selskaber i Sund & Bælt-koncernen. Udover betjening af ledelsen er funktionerne kommunikation og analyse en del af sekretariatet.

Som en væsentlig funktion yder sekretariatet bistand i form af projektledelse på en række forskellige tværgående projekter og udviklingsopgaver i Sund & Bælt samt datterselskaber. For at sikre fremdrift og resultater i projekterne søges en dygtig projektleder til en nyoprettet stilling. Det forventes, at du formår at arbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver blandt andet:

  • Udarbejdelse af projektbeskrivelser med en klar opgave- og ansvarsfordeling, definition af milepæle og ressourceforbrug.
  • Holde projektdeltagere og -interessenter engagerede og dedikerede i processerne, så de leverer de aftalte produkter til den aftalte tid.
  • Sikre projekternes gennemførelse og implementering i øvrigt.
  • Forberedelse af direktions- og bestyrelses- samt tavlemøder.
  • Betjening af den adm. direktør, chefgruppen og bestyrelsen i forbindelse med afrapportering af projekterne.

Herudover vil du skulle håndtere bestillinger og forespørgsler fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt kunne udarbejde notater, analyser, svarudkast på Folketingsspørgsmål, bidrag til og koordinering af høringer, svar på løbende henvendelser mv.

Sund & Bælt er midt i en forandringsproces, hvor vi i højere grad skal kunne dokumentere, at vi løser opgaverne effektivt med en optimal balance mellem kvalitet og økonomi. Du vil derfor opleve en organisation, der hele tiden er under forandring i takt med at kravene til os skærpes og ny teknologi udvikles og implementeres i vores opgaveløsning.

Du skal trives i et miljø, hvor der er høje krav til kvalitet i opgaveløsningen og til fremdrift i projekterne, ligesom det forventes, at du har en fleksibel og imødekommende indstilling til arbejdet.

Den ideelle profil har følgende kvalifikationer:

  • Erfaring med projektledelse i organisationer, hvor projekterne kan tage afsæt i forholdsvis komplekse tekniske/politiske problemstillinger.
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner – mundtligt og skriftligt.
  • En resultatorienteret adfærd med en målrettet og struktureret arbejdsstil.
  • En robust personlighed, som kan håndtere flere sideløbende opgaver uden at miste overblikket og kan prioritere fordybelse, når den er nødvendig.
  • Et godt analytisk overblik med et skarpt blik for de vigtigste detaljer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingens ansættelsesvilkår og aflønning fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.

Arbejdssted

Dit primære arbejdssted vil være kontoret i København, men der må forventes arbejdsdage på Sund & Bælts kontor i Korsør.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til sekretariatschef Søren Rosenkilde Clausen på 33 41 62 02.

Du kan læse mere om Sund & Bælt på www.sundogbaelt.dk.

Ansøgning

Ansøgningen sendes til bec@sbf.dk. Ansøgningsfristen er torsdag den 15. juni 2017 kl. 12. Der vil blive afholdt samtaler ultimo uge 25 og primo uge 26.

Om Sund & Bælt

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.