Storebælt_trafik

Rabatter og priser på Storebælt i 2017

For personbiler, motorcykler samt lastbiler og busser på under 10 meter er priserne på Storebæltsbroen uændret i 2017. Samtidig fastholdes priserne på rabatprodukterne Aftenbillet, Lørdags-, Søndags- og Helligdagsbillet samt Weekendbillet til personbiler.

Der sker en mindre justering i priserne for lastbiler og busser på 10-20 meter samt modulvogntog, hvor priserne stiger med 5. kr. Ligeledes stiger prisen med 10 kr. på pendlerkort til 3.010 kr. om måneden for op til 50 enkeltture.

For kunder med BroBizz® er der stadig en besparelse på 5 pct. at hente på hver tur over broen. Med en Storebælt Fritid-aftale og en BroBizz vil prisen for en enkelttur med personbil fortsat være 228 kr.

En årlig justering af priserne

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Priserne justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling og er desuden en væsentlig forudsætning for, at A/S Storebælt kan afdrage på selskabets gæld.

Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Flere oplysninger om priser og rabatordninger kan findes på Storebælts hjemmeside.

Pris pr. enkelttur over Storebælt 2016 2017
Personbil under 6 m 240 240
Motorcykel og personbil under 3 m 125 125
Personbil med anhænger 365 365
Storebælt Pendler 3.000 3.010
Lastbil og bus under 10 m 715 715
Lastbil og bus mellem 10 og 20 m 1.130 1.135
Lastbiler over 20 m og under 60 tons 1.700 1.705
Rabatprodukter – pris tur/retur for personbil
Weekendbillet 420 420
Helligdagsbillet, Lørdagsbillet og Søndagsbillet (tidligere Dagsbillet) 385 385
Aftenbillet 290 290
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld