Køretøjer på vestbroen

Renovering af Storebæltsbroens ekspansionsfuger på vejbanen

Den 19. september starter Sund & Bælt reparationerne af ekspansionsfugerne på Østbroen mellem Sprogø og Halsskov. Arbejdet forløber hen over efteråret om natten – og vil i sidste ende forlænge vejens og broens levetid.

Dagligt kører tusindvis af trafikanter over Storebælt. De stigende trafiktal medfører at nogle af broens ekspansionsfuger nu skal gennemgå en større renovering, for at sikre at de virker optimalt og samtidig forlænge levetiden på anlægget.

De ekspansionsfuger, som skal renoveres er placeret ved de to ankerblokke på broen. De er med til at sørge for at broelementerne kan bevæge sig, når disse ændrer størrelse efter årstid og temperatur, eller hvis der sker pludselige opbremsninger på vejbanen.

Det fortløbende vedligehold af Storebæltsbroen betyder, at det nu er blevet tid til at renovere ekspansionsfugerne på Østbroen, så trafikanterne fortsat kan køre ubesværet over bæltet.

En nødvendig investering på den lange bane

Klimaet tærer på Storebæltsforbindelsen, hvor saltvand, regn, vind og sne har frit spil. Vedligehold af broen er en stor opgave og en væsentlig udgift på budgettet. Sund & Bælt ser derfor hele tiden på, hvordan man bedst vedligeholder de store forbindelser med de laveste omkostninger.

– Storebæltsbroen er et stort anlæg, og rettidigt vedligehold er nødvendigt for at sikre broen lang levetid. Hvis ikke vi vedligeholder ekspansionsfugerne, så kan det resultere i store og kostbare reparationer på sigt, fortæller Martin Duus Havelykke, driftsleder i Sund & Bælt.

Arbejdet udføres om natten

Reparation af ekspansionsfugerne i vejbanen vil blive gennemført i aften- og nattetimerne fra onsdag den 19. september til lørdag den 10. november. Arbejdet kommer til at foregå i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen.

– Det er en vigtig prioritet, at vores arbejde påvirker bilisterne mindst muligt. Vi gør os derfor umage med at lægge arbejdet i det tidsrum, hvor vi kan se, at trafiktallene er lavest. Derfor arbejder vi i aften- og nattetimerne, hvor de fleste er kommet hjem fra arbejde, siger Martin Duus Havelykke.

Under arbejdet vil det være nødvendigt at etablere overledning for trafik i vestgående retning mod Fyn og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i begge retninger.

Læs mere om vejarbejdet på Storebælts hjemmeside

Følg trafikken på Storebælt

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld