Sådan fastsættes brotaksterne

Storebæltsforbindelsen og Øresundforbindelsen er bygget på forskellige forudsætninger, og bl.a. derfor kan brotaksterne ikke sammenlignes.

Finansiering af broerne

 • Storebæltsbroen og Øresundsbron er bygget for lånte penge. Det kostede 21.4 mia. (1988-priser) at bygge Storebæltsforbindelsen. Øresundsbron kostede 14.8 mia. kr. (1990-priser) – hertil kommer etablering af landanlæg i tilslutning til broen på 5,4 mia. kr. (1991-priser).
 • Storebæltsforbindelsen forventes at være tilbagebetalt i 2030, ca. 32 år efter åbningen af vejforbindelsen. Øresundsforbindelsen forventes at være tilbagebetalt i 2033, ca. 34 år efter åbningen.
 • Staten garanterer, via statsgarantimodellen, for lån i forbindelse med de to anlæg. Læs om modellen HER.
 • Storebæltsbroen havde ved udgangen af 2013 en rentebærende nettogæld på 24,3 mia. kr., mens Øresundsbron havde en rentebærende gæld på 16,6 mia. kr.
 • Storebæltsbroen ejes af den danske stat, mens Øresundsbron ejes af både den danske og svenske stat.

Taksterne

 • Det er brugerne af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron, der betaler anlæggene.
 • Taksterne sættes først og fremmest, så de to selskaber til enhver tid kan tilbagebetale deres gæld.
 • Priserne for at køre over Storebæltsforbindelsen reguleres via en politisk aftale fra 2005 og justeres herudover årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset.
 • Priserne på Øresundsforbindelse reguleres ud fra forretningsprincipper og konkurrencesituationen. Det er besluttet i Konsortieaftalen fra 1992 mellem de danske og svenske ejere. Det er bestyrelsen, der fastsætter takster og rabatter

Grøn transportpolitik og Vækstpakke

 • Den politiske aftale om en grøn transportpolitik, indgået i januar 2009, betyder at A/S Storebælt frem til 2022 skal bidrage til finansiering ved udbyttebetaling. Det forlænger tilbagebetalingstiden med 6 år.
 • I 2013 blev der for første gang betalt udbytte på 900 mio. kr. Det resterende beløb vil blive betalt frem mod 2022 og afhænger af driftsresultatet.
 • I 2014 besluttede politikerne at reducere betaling til A/S Storebælt for drift af jernbanestrækningen mellem Nyborg og Korsør Station med 200 mio. kr. årligt som en del af finansieringen af forårets Vækstpakke. Denne beslutning betyder, at tilbagebetalingstiden blev forlænget med 1 år. I dag er tilbagebetalingstiden for Storebæltsforbindelsen derfor 32 år.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld