SB-Techteam fortsætter på Storebælt

A/S Storebælt har i dag indgået kontrakt med SB-Techteam om drift og vedligehold af Storebæltsbroens tekniske systemer.

Den tre-årige kontrakt til en værdi af ca. 65 mio. kr. er indgået efter en forudgående udbudsrunde med deltagelse af i alt fem tilbudsgivere.

SB-Techteam, der er et joint venture mellem Kemp & Lauritzen A/S og Bøttcher A/S, har haft kontrakten på Storebælt i godt fem år og fortsætter altså foreløbig til 2010. Til den tid har A/S Storebælt mulighed for at forlænge kontrakten med et år, før opgaven atter skal udbydes.

Kontrakten vedrører drift og vedligehold af de elektriske og mekaniske installationer, herunder højspændings-, lavspændings- og svagstrømsinstallationer på Store­­bæltsforbindelsens vej- og banedel dog undtagen de banetekniske installationer. SB-Techteam varetager endvidere vagtordning på Storebælt døgnet rundt.

Evt. yderligere oplysninger: Underdirektør i Sund & Bælt Leif Vincentsen, tlf. 21 40 44 79.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld