Selskabsmeddelelse 24. august 2017

Sund & Bælt Holding A/S (cvr-nr 1569 4688) skal meddele følgende

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har meddelt, at regeringen fra 2018 og frem til 2021 vil foretage en gradvis reduktion af taksterne for køretøjer og persontog på Storebæltsforbindelsen med samlet 25 pct.

Ministeriet har oplyst, at den konkrete udmøntning af takstnedsættelsen vil blive besluttet i løbet af efteråret.

Effekterne kan først endeligt vurderes, når den konkrete udmøntning af forslaget er besluttet. Det er på den baggrund den foreløbige vurdering, at en takstreduktion på 25 pct. vil reducere det samlede overskud før skat i A/S Storebælt med i omegnen af 500-700 mio. kr. årligt primært som følge af færre trafikindtægter. Tilbagebetalingstiden forventes øget med 3 år fra 30 år til 33 år.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld