Køretøjer på vestbroen

Selskabsmeddelelse for Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælt Holding A/S (CVR-nr. 15694688) meddeler følgende:

Ny bestyrelsesformand, næstformand og direktør i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og A/S Femern Landanlæg, samt ny bestyrelsesformand og næstformand i Femern A/S, og

ny revisor i Sund & Bælt-koncernen.

Ny bestyrelsesformand og næstformand i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S
Generalforsamlingen i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S besluttede den 17. april 2020 at indsætte Mikkel Hemmingsen som nyt bestyrelsesmedlem samt bestyrelsesformand i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S. Generalforsamlingen besluttede også at indsætte Louise Friis som nyt medlem af bestyrelserne samt næstformand i bestyrelserne. Endeligt blev det besluttet, at Mogens Hansen indtræder som nyt medlem af bestyrelserne.

De nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne fratræder som bestyrelsesmedlemmer, herunder Peter Frederiksen som formand og Jørn Tolstrup Rohde som næstformand.

CV med baggrundsoplysninger om de valgte kandidater er vedlagt denne meddelelse.

Ny administrerende direktør i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og A/S Femern Landanlæg
Idet Mikkel Hemmingsen er valgt som ny bestyrelsesformand fratræder han som administrerende direktør i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og A/S Femern Landanlæg. Mogens Hansen indtræder som ny administrerende direktør i de nævnte selskaber.

CV med baggrundsoplysninger for Mogens Hansen er vedlagt denne meddelelse.

Ny revisor i Sund & Bælt-koncernen
I forbindelse med udløb af den nuværende aftale med Pricewaterhouse Coopers, statsautoriserede Revisionspartnerselskab, er der i overensstemmelse med Udbudsdirektivet 2014/24/EU gennemført udbud omfattende aftale om gennemførelse af lovpligtig revision for Sund & Bælt Holding A/S og koncernens øvrige selskaber. På baggrund af kriterierne, pris samt organisation og bemanding er der foretaget en vurdering af de indkomne tilbud, som samlet viser, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

På denne baggrund indstillede bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor. Denne indstilling er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Indstillingen om valg af Deloitte som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen den 17. april 2020.

Samtlige CV med baggrundsoplysninger

Vedtægter 2020

Protokollaet

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld