Køretøjer på vestbroen

Selskabsmeddelelse: Lavere takster på Storebælt fra 1. januar 2018

Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.  15694688) meddeler følgende for datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S:

Den danske regering og Dansk Folkeparti har den 8. december 2017 indgået aftale om at nedsætte taksterne for passage af Storebæltsbroen.

Aftalen betyder, at taksterne fra den 1. januar 2018 sættes ned med 15 pct. Herudover er det aftalt, at taksterne skal sænkes yderligere, så taksterne vil være reduceret med samlet 25 pct. i forhold til dagens takster den 1. januar 2023, når udbygningen af den Vestfynske motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest er færdig. Takstnedsættelsen vil gælde alle personbiler, der anvender automatisk betaling og har en aftale med A/S Storebælt. Takstnedsættelsen gives desuden til alle lastbiler og busser.

Som en del af aftalen er det besluttet, at A/S Storebælt skal bidrage med 2,1 mia. kr. til at finansiere udbygningen af den Vestfynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest med et anlægsbudget på 2,4 mia. kr.

Aftalen medfører konsekvenser for A/S Storebælts økonomi, idet tilbagebetalingstiden øges med ca. 5 år til samlet 34 år. Gælden i A/S Storebælt forventes dermed tilbagebetalt i år 2032.

Aftalen medfører desuden, at tilbagebetalingstiden i Femern Bælt-projektet øges med ca. 3 år fra 33 år til 36 år. Tilbagebetalingstiden blev tidligere reduceret med 3 år fra 36 år til 33 år som følge af renteafdækning i A/S Femern Landanlæg.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld