job ledige stillinger

Senior projektindkøber til Sund & Bælt

Brænder du for strategisk indkøb og har du erfaring med offentlige udbudsprocesser? Sund & Bælt søger en senior projektindkøber med ansvar for at gennemføre og følge op på teknisk komplekse indkøbsprojekter, som understøtter ambitionen om innovative, datadrevet løsninger inden for drift & vedligehold af infrastrukturanlæg.

Du bliver en vigtig del af indkøbsfunktionen, som er en central støttefunktion til den operationelle drift og du skal være med til at definere, videreudvikle og optimere indkøbsprocessen i Sund & Bælt.

Du vil få dit eget ansvarsområde med særligt fokus på markedsdialog, prismodeller, indkøbsstrategi,   forhandling, implementering og kontraktstyring inden for en bred vifte af forskellige kategorier. Det sker i tæt samarbejde med juridisk afdeling som er ansvarlig for udbudsprocessen.

Du bliver en drivende kraft for projektgennemførelse af indkøb af såvel materialer, leverandøraftaler, serviceydelser samt indkøb til større tekniske projekter, og du skal kunne arbejde proaktivt med teknik, priser, kvalitet og KPI’er i tæt samarbejde med driftsfunktionerne.

Om jobbet

Sund & Bælt har på det seneste taget afsæt til et teknologispring, der skal sikre en langt mere effektiv og innovativ betalingshåndtering og vedligeholdelse af de tekniske og fysiske anlæg. Det kræver medarbejdere med de rette kompetencer inden for nytænkning, retningssætning og tværfagligt samarbejde.

Du kan læse mere om arbejdet med robotter, sensorer, big data og større projekter i Sund & Bælt og BroBizz.   

Det er essentielt for virksomheden at identificere leverandører, der kan levere høj kvalitet med fokus på TCO og langsigtet udvikling af samarbejdsrelationer.

Vores indkøbsfunktion skal skabe en koordineret og struktureret indkøbsproces, der belyser alle markedets muligheder og muliggør at beslutninger træffes med højst muligt informationsniveau, der belyser alle forretningsmæssige konsekvenser.

Som senior projektindkøber vil du være en central værdiskaber, der er overordnet ansvarlig for at kende markedsforholdene og bistår forretningen med at sikre de økonomisk mest fordelagtige aftaler med leverandører ud fra et helhedsperspektiv.

Dine opgaver

 • Ledelse og koordinering af større indkøbsprojekter og EU-udbud i samarbejde med juridisk afdeling og den relevante teknisk-faglige ekspertise
 • Drive processen lige fra indsamling af indkøbsbehov og markedsdialog med tilbudsgivere til afklaring af indkøbsstrategi, forhandling og endelig indgåelse af kontrakt samt implementering i tæt samarbejde med juridisk afdeling som er ansvarlig for udbudsprocessen
 • Udvikle og tilpasse indkøbsværktøjer, der skal sikre at kontrakter indgås ud fra et helhedshensyn og leverandører matcher Sund & Bælts krav til kvalitet, fleksibilitet og leveringsevne
 • Samlet ansvar for kontraktstyring herunder løbende opfølgning på kontrakt- og leverandørperformance gennem struktureret opfølgning på aftalte KPI´er, compliance og gevinstrealisering i samarbejde med organisationen

Vores forventninger til dig

 • Relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, eksempelvis cand.merc. Supply Chain Management eller cand.merc.jur
 • Flere års erfaring med strategisk indkøb fra en større offentlig/semioffentlig virksomhed
 • Viden om og erfaring med EU’s udbudsregler, herunder udbudsloven vil være en fordel
 • Erfaring med gennemførelse af tekniske indkøb
 • Har en god forretningsforståelse og en kommerciel tilgang til indkøb og kontraktstyring
 • Katalysator for udviklingen af samarbejdet med bl.a. jura og drift imod en øget kommerciel tilgang til indkøb

Personlige kompetencer

 • Du har overblik og kan sikre fremdrift i komplekse projekter
 • Du bliver en del af en større forandringsproces, hvor dynamik, vedholdenhed, tydelig kommunikation er vigtige egenskaber
 • Er som person positiv, selvstændig og motiveres af mange relationer og arbejdsopgaver
 • Evner at samarbejde bredt og varetage kompleks stakeholder management
 • Bidrage aktivt til videreudviklingen af indkøbsfunktionen, herunder tage medansvar for at optimere processer og værktøjer

Du tilbydes

En spændende og udfordrende stilling i et dynamisk miljø med tempo og mange gode kollegaer. I Sund & Bælt ligger opgaver, beslutninger og ansvar i høj grad hos medarbejderne, og vi prioriterer godt samarbejde, teamudvikling samt den enkeltes personlige og faglige udvikling. Vi giver udfoldelsesmuligheder og frihedsgrader, men forventer til gengæld engagement, præstationer, samarbejde og vidensdeling.

Arbejdssted

Dit primære arbejdssted er på Sund & Bælts hovedkontor på Vester Søgade i København, men der vil også være 1-2 arbejdsdage om ugen på Sund & Bælts kontor i Korsør.

Hvordan kommer du videre?

Lyder ovennævnte spændende, og vil du gerne i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning samt CV på mail til cah@backerskeie.com. BackerSkeie varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor spørgsmål til stillingen besvares ved henvendelse til Partner Carsten Høngberg på tlf +45 4090 4647.

Ansøgningsfrist fredag den 14. december 2018. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler – også inden ansøgningsfristens udløb.

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

 

 

 

 

 

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld