Sikker drift kræver et omfattende vedligeholdsprogram

A/S Storebælt benytter et omfattende vedligeholdsprogram for vej- og jernbaneforbindelsen på Storebælt. Formålet er at sikre, at trafikken altid kan afvikles med færrest mulige afbrydelser, og at eventuelle afbrydelser i togtrafikken bliver kortvarige.

Programmet hedder Maximo og har flere fordele. Vigtigst af alt skaber det et sikkert overblik over hele anlæggets tilstand samt planlagte og udførte aktiviteter. Og så sparer det penge på den lange bane.

– Maximo gør os i stand til at foretage investeringer på rette tidspunkt, fordi vedligeholdsprogrammet giver et godt overblik over, hvornår det kan betale sig at købe nyt udstyr, fremfor at vedligeholde det eksisterende.

– Programmet har også stor betydning for sikkerheden på jernbanedelen. Vi skal hele tiden kunne dokumentere anlæggets præcise tilstand og udført vedligehold over for myndighederne, og derfor tjener det til altid at fastholde en høj kvalitet inden for drift og vedligehold med stor betydning for sikkerheden på baneanlægget mellem Korsør og Nyborg, siger chef for jernbane Kristian Madsen fra A/S Storebælt.

Programmet er linket op til mere end 50.000 tegninger og anden dokumentation over hele anlægget på Storebælt samt Øresundsmotorvejens mange installationer. Det melder selv ud, når væsentlige komponenter enten skal efterses eller vedligeholdes.

Storebælt har et tæt samarbejde med en række entreprenører, hvis medarbejdere udfører de praktiske opgaver med at kontrollere og vedligeholde hele anlægget på Storebælt. Ved akutte fejl og nedbrud på anlægget er tidselementet altid en kritisk faktor. Derfor er der medarbejdere på vagt fra nøgleentreprenørerne døgnet rundt. Disse folk har de nødvendige kompetencer, ressourcer og materialer for at kunne gribe hurtigt ind.

Nøgleordet for vedligeholdelse på Storebæltsforbindelsen er proaktivitet. Det medfører i praksis, at kritiske komponenter efterses og udskiftes inden de forårsager fejl. Vedligehold for Sund & Bælts syv havvindmøller ved Sprogø i Storebælt er et godt eksempel på denne strategi. Møllernes ”oppetid” – den samlede tid, hvor møllerne producerer strøm til samfundet – har gjort Sprogømøllerne til de mest effektive havvindmøller i verden.

Sund & Bælt A/S forventer, at erfaringerne med tilrettelæggelse og opbygning af vedligeholdsprogrammet på Storebælt i stor udstrækning kan overføres til den kommende Femern-forbindelse.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld