Øresunds jernbane

Politik for jernbanesikkerhed

Jernbanen skal være sikker – både for dem, der bruger den og for dem, der arbejder på den.

Jernbanen skal være sikker – både for dem, der bruger den og for dem, der arbejder på den.

Jernbanesikkerhed håndteres gennem en aktiv risikoledelse, et effektivt jernbanesikkerhedsledelsessystem samt en kompetent jernbanesikkerhedsorganisation.

Grundlaget for fastholdelse og forbedring af jernbanesikkerheden er, at:

  • vi aktivt arbejder med risikoledelse og herunder løbende sikrer opfølgning, fortsat udvikling og implementering af virksomhedens risikoprofil
  • vi identificerer og efterlever gældende regler og lovgivning.
  • jernbanesikkerhedsledelsessystemet er fyldestgørende, vedligeholdt og implementeret.
  • vi opretholder en kompetent jernbanesikkerhedsorganisation
  • vi løbende følger op på opfyldelse af jernbanesikkerhedsmæssige krav
  • jernbanesikkerhedsmæssige hændelser rapporteres og håndteres gennem nødvendige afhjælpende og korrigerende tiltag.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld