Motorvej ved Storebælt

Politik for trafiksikkerhed

Det er Sund & Bælts målsætning, at selskabets motorvejsstrækninger er åben døgnet rundt, hele året, og at trafikken afvikles smidigt og sikkert med et højt serviceniveau for trafikanterne.

Det er Sund & Bælts målsætning at selskabets motorvejsstrækninger er åbne døgnet rundt, hele året, og at trafikken afvikles smidigt og sikkert med et højt serviceniveau for trafikanterne.

Trafikuheld skal forebygges gennem proaktiv indsats, således at det er mindst lige så sikkert at køre på selskabets strækninger som på andre motorvejsstrækninger i Danmark.

Dette skal bl.a. opnås ved

  • at vejr- og trafikforhold til stadighed overvåges og væsentlig information herfra tilgår trafikanterne i tide bl.a. ved hjælp af et velfungerende bromeldesystem
  • at trafikanlæggets udformning og vedligehold samt selskabets vejdrift og vintertjeneste effektivt medvirker til forebyggelse af uheld
  • at alle trafikuheld analyseres for afdækning af evt. behov for forbedringer i S&B’s forvaltning og anlæg
  • at Sund & Bælt aktivt medvirker til at påvirke trafikanters adfærd
  • at Sund & Bælt indsamler information om kundernes syn på trafiksikkerhed

Det er endvidere S&B’s holdning som central transportvirksomhed, at S&B’s medarbejdere og samarbejdsparter går foran i trafiksikkerhedsarbejdet og
udviser en korrekt, sikker og hensynsfuld adfærd i trafikken, når de færdes i køretøjer med Sund & Bælts eller Storebælts logo eller færdes på Sund & Bælts trafikanlæg.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld