Sikkerhed og beredskab i Femern Bælt-tunnelen

De tyske og danske beredskaber arbejder tæt sammen med Femern A/S om det kommende beredskab i Femern Bælt-tunnelen. En ny folder informerer om arbejdet med Femerns sikkerhedskoncept.

Folderen beskriver, hvordan tyske og danske beredskaber i samarbejde vil planlægge og udføre deres redningsindsatser i både anlægs- og driftsfasen.

Femern A/S har på opdrag af F-SURR gruppen i samarbejdet med de danske og tyske beredskaber fået udarbejdet en grundig analyse af, hvordan redningsindsatsen kan organiseres hos den anerkendte uafhængige ekspertrådgiver ”International Fire Academy”, IFA, i Schweiz. Eksperterne fra IFA konkluderer, at der er ideelle forhold for at foretage redningsindsatser i Femern Bælt-tunnelen. Beredskaberne fra begge lande har sammen drøftet rapporten, og dens konklusioner er godkendt af myndighederne i F-SURR i sommeren 2018.

IFA-rapporten vil ikke stå alene, men danner et godt grundlag for de danske og tyske beredskabers indretning af den fremtidige organisering til de kommende opgaver i Femern Bælt-tunnelen.

Folderen kan downloades her.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld