Storebælt (SBF) og Øresund Landanlæg (ASØ) sikkerhedskursus JERNBANE

Formål: At give deltageren anlægskendskab samt kendskab til regler for sikker adfærd, kommunikation og alarmering ved arbejde på Storebælts jernbaneanlæg, herunder i Storebæltstunnelen, og på Øresund Landanlægs jernbane.

Målgruppe: Sund & Bælt-ansatte og entreprenører med opgaver på og ved Storebælts jernbaneanlæg og på Øresund Landanlægs jernbane. Bemærk vedr. Storebælt: Jernbanekurset omfatter også adgang til jernbanen fra vejbanen på Vestbroen.

Gyldighed: 2 år

Forudsætning: Deltagelse sker efter aftale med driftsledelsen. Bemærk at kurset foregår på dansk. For deltagere, der ikke forstår dansk, kan der arrangeres kurser på engelsk/tysk, kontakt venligst driftsledelsen eller cbw@sbf.dk.

Tid og sted: Kl. 10.30-13.00, Storebælts Administrationscenter, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør. Se datoer nedenfor.

Sidste frist for tilmelding er fredag kl. 12 i ugen før kurset. Når du har tilmeldt dig, får du en automatisk mail-bekræftelse. Vær opmærksom på, at den kan blive opfanget af dit spamfilter.

Kursusafgift: Kurset er uden beregning.

Information om udstedelse af adgangskort: Storebælt: Udstedelse af adgangskort sker efter aftale med driftsledelsen. Øresund Landanlæg: Henvendelse til driftsleder jernbane.

Husk ved tilmelding at angive relevant kontaktperson/driftsleder hos Storebælt/Øresund Landanlæg.

Tilmelding: Sikkerhedskursus JERNBANE Storebælt (SBF) og Øresund Landanlæg (ASØ)