Storebælt (SBF) og Øresund Landanlæg (ASØ) sikkerhedskursus JERNBANE

Formål: At give deltageren anlægskendskab samt kendskab til regler for sikker adfærd, kommunikation og alarmering ved arbejde på Storebælts jernbaneanlæg, herunder i Storebæltstunnelen, og på Øresund Landanlægs jernbane.

Målgruppe: Sund & Bælt-ansatte og entreprenører med opgaver på og ved Storebælts jernbaneanlæg og på Øresund Landanlægs jernbane. Bemærk vedr. Storebælt: Jernbanekurset omfatter også adgang til jernbanen fra vejbanen på Vestbroen.

Gyldighed: 2 år

Forudsætning: Deltagelse sker efter aftale med driftsledelsen. Bemærk at kurset foregår på dansk. For deltagere, der ikke forstår dansk, kan der arrangeres kurser på engelsk/tysk, kontakt venligst driftsledelsen eller cbw@sbf.dk.

Tid og sted: Kl. 10.30-13.00, Storebælts Administrationscenter, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør. Se datoer nedenfor. NB: Fra 1. januar 2018 bliver kurserne kun udbudt online. Det betyder, at du kan tage kurset efter tilmelding og godkendelse, hvor du vil, og når du vil. Derfor er det ikke muligt at vælge datoer i 2018. Tilmelding til kurser i 2018 kan først ske efter den 1. januar 2018.

Sidste frist for tilmelding er fredag kl. 12 i ugen før kurset. Når du har tilmeldt dig, får du en automatisk mail-bekræftelse. Vær opmærksom på, at den kan blive opfanget af dit spamfilter.

Kursusafgift: Kurset er uden beregning.

Information om udstedelse af adgangskort: Storebælt: Udstedelse af adgangskort sker efter aftale med driftsledelsen. Øresund Landanlæg: Henvendelse til driftsleder jernbane.

Husk ved tilmelding at angive relevant kontaktperson/driftsleder hos Storebælt/Øresund Landanlæg.