Øresund Landanlæg (ASØ) sikkerhedskursus VEJ

Formål: At give deltageren generel information om vejanlæggets opbygning og forudsætninger for sikker adfærd og kommunikation, herunder alarmering, på Øresund Landanlæg.

Målgruppe: Sund & Bælt-ansatte og entreprenører med opgaver på vejanlægget på Øresund Landanlæg.

Gyldighed: 2 år

Forudsætning: Deltagelse kan ske efter aftale med driftsledelsen. Bemærk at kurset foregår på dansk. For deltagere, der ikke forstår dansk, kan der arrangeres kurser på engelsk/tysk, kontakt venligst driftsledelsen eller cbw@sbf.dk.

Tid og sted: Henvendelse til driftsleder for konstruktioner og anlæg, Øresund Landanlæg.

Kursusafgift: Kurset er uden beregning.

Information om udstedelse af adgangskort: Henvendelse til driftsleder for konstruktioner og anlæg, Øresund Landanlæg.