Storebælt (SBF) sikkerhedskursus VEJ og BETALINGSANLÆG

Formål: At give deltageren generel information om vejanlæggets opbygning og forudsætninger for sikker adfærd og kommunikation, herunder alarmering.

Målgruppe: Sund & Bælt-ansatte og entreprenører med opgaver på Storebælts vej- og/eller betalingsanlæg.

Gyldighed: 2 år

Forudsætning: Deltagelse kan ske efter aftale med Storebælts driftsledelse. Bemærk at kurset foregår på dansk. For deltagere, der ikke forstår dansk, kan der arrangeres kurser på engelsk/tysk, kontakt venligst driftsledelsen eller cbw@sbf.dk.

Tid og sted: Kl. 8.15-10.30, Storebælts Administrationscenter, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør. Se datoer nedenfor.

Sidste frist for tilmelding er fredag kl. 12 i ugen før kurset. Når du har tilmeldt dig, får du en automatisk mail-bekræftelse. Vær opmærksom på, at den kan blive opfanget af dit spamfilter.

Kursusafgift: Kurset er uden beregning.

Information om udstedelse af adgangskort: Udstedelse af adgangskort sker efter aftale med Storebælts driftsledelse.

Husk ved tilmelding at angive relevant kontaktperson/driftsleder hos Storebælt.

Tilmelding: Storebælt (SBF) sikkerhedskursus VEJ og betalingsanlæg