Splitternen sætter rekord på Sprogø

I 2014 har der været ekstraordinært mange splitterner på Sprogø, og ternerne har haft deres hidtil bedste yngleår.

Ynglebestanden talte i år hele 982 par, og kolonien er Danmarks næststørste, kun overgået af Hirsholmene, som traditionelt er landets ubetinget største. Den samlede bestand i Danmark vurderes i 2014 at ligge på godt 4.000 par, så det er henved en fjerdedel, som yngler på Sprogø. Det er et fantastisk resultat, som afspejler Sund & Bælts naturstrategi.

Mågerne ankom tidligt i år, og allerede før 1. april var der mange hættemåger i kolonien ved vadens basis. Midt i april begyndte splitternerne at indfinde sig, men tøvede noget med at etablere sig i hættemågekolonien. I stedet holdt de til midt på østrevet og endte med at trække et par hundrede hættemåger til sig, og sammen etablerede de en stor koloni. Blot 37 par forblev i den gamle koloni sammen med ca. 1.500 par hættemåger.

Kolonien på østrevet omfattede langt over 1000 par, når man medregner de øvrige terner (hav-, fjord- og dværgterne samt klyder og hættemåger) og dermed rigeligt stor nok til at klare at forsvare sig mod bl.a. sølvmåger og krager, som forsøger at stjæle æg og unger i kolonien.

Det tegnede længe til at blive en ubetinget succes for alle de involverede arter. Lige frem til slutningen af maj, hvor havet under en kraftig blæst overskyllede de lave dele af revet. Flere hundrede splitterneæg blev skyllet ind på vaden og med dem næsten samtlige æg af hav- og dværgterner. Det så katastrofalt ud, men splitternene fik reetableret sig og trods mange sene kuld, blev ynglesuccessen helt i top. Derimod opgav næsten alle hav- og dværgterner og de fleste klyder.

Hættemågerne og de få splitterner, der forblev i den ”gamle” koloni, havde som sædvanligt en meget stor ungeproduktion. Men det fik splitternerne på revet også, og trods de barske leveforhold vil de måske vælge at blive derude, hvor de nok føler, at der er mere fred og ro.

Sprog� 2014_25.5. 009(505x295).jpg

Splitternerne yngler meget tæt, og redestedet er ikke større end et A4-ark

Ankerblok med h�ttem�ge og splitterne i forgrunden 2014-3406(505x290).jpg

Parti af splitternekolonien på østrevet

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld