Sponsorpolitik for A/S Storebælt

A/S Storebælt støtter projekter med fribilletter til Storebæltsbroen og/eller sponsorbeløb. Læs om vores kriterier for udvælgelse samt hvordan du ansøger. Vi har fire årlige ansøgningsrunder.

Vi støtter følgende aktiviteter

Det er kun muligt at søge om sponsorbeløb, hvis projektet falder ind under 1. prioritet.

I henhold til 2. prioritering skelner vi mellem lokale og nationale projekter, hvor lokale projekter prioriteres højt og har rod i kommunerne Slagelse og Nyborg. Argumentet herfor er, at de to kommuner har Storebæltsbroen som en del af lokalmiljøet, og at indbyggerne i de to kommuner er dem, der bruger broen mest.

  1. prioritet

Teknologi, videnskab og uddannelse

2. prioritet

Socialt udsatte grupper, miljø, motion og sundhed

 

Typer af sponsorater Sponsorbeløb: søge op til 10.000 kr.

Fribilletter over Storebæltsbroen.

Modtagelse af skolebesøg
eller skolebesøg af en af vores ingeniører.

Fribilletter over Storebæltsbroen.

Det er kun grupper, foreninger og organisationer, som kan søge om fribilletter over Storebæltsbroen. Her prioriteres bl.a. støtte til frivillige grupper, der har svært ved at tilvejebringe midler til transporten ud fra ovenstående prioritering.

Det er ikke muligt for enkeltpersoner /privatpersoner at søge fribilletter.

Formål Projektet skal skabe interesse for viden, uddannelse og specialisering inden for de fag, der understøtter A/S Storebælts forretningsområder, fx ingeniørfaget.

Herunder indgår støtte til videnskabsdage rettet mod uddannelsesinstitutioner, forskningens døgn, skolebesøg etc.

Projekter skal medvirke til på tværs af Storebælt og landsdele at:

1. forbedre integrationen af socialt udsatte grupper

2. fremme motion og sundhed

3. forbedre miljøet

Kriterier for udvælgelse

Sponsorater og fribilletter tildeles fire gange årligt.

Der er fra 2019 sat begrænsning på hvor mange ansøgninger, der kan fremsendes pr. projekt. Der kan maksimalt ansøges om støtte til et projekt to gange om året.

Vi gør i den forbindelse opmærksomme på, at fribilletterne er gyldige i 3 mdr. fra udstedelsesdato.

Når du søger om fribilletter, skal det konkrete formål for passage være beskrevet herunder dato for ud- og hjemrejse.

Der er begrænsede midler, så tildelingen sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der lever bedst op til de opstillede kriterier.

Som udgangspunkt støtter A/S Storebælt ikke internationale projekter. Du kan dog søge om støtte til internationale projekter i relation til teknologi, videnskab og uddannelse, hvis du mener, at A/S Storebælt konkret kan have interesse i det pågældende projekt. Udfyld da ovenstående ansøgningsskema og beskriv, hvorfor A/S Storebælt kan have særlig interesse i projektet.

Da A/S Storebælt ikke har ressourcerne til løbende behandling af ansøgningerne, kan ansøgere først forvente at få svar umiddelbart efter ansøgningsfristerne.

I forbindelse med tildeling af sponsorbeløb og fribilletter vil A/S Storebælt som udgangspunkt betinge sig, at selskabet kan opnå omtale eller lignende i forbindelse med arrangementet. Selskabet vil også betinge sig mulighed for at kunne dele historierne via fx sociale medier.

Vi forbeholder os retten til at efterspørge yderligere dokumentation fra ansøgere, før sponsorbeløb og fribilletter tildeles.

Ansøgningsskema

Udfyld online ansøgningsskema 

Ansøgningsfrister i 2019

Vi tildeler sponsorbeløb og fribilletter til Storebæltsbroen fire gange om året, og alle ansøgninger skal være sendt via ansøgningsskemaet.

Der kan maksimalt ansøges om støtte til et projekt to gange om året.

Ansøgningsrunde Ansøgningsfrist Billetternes gyldighed 
1. runde 15. januar fra medio januar til medio april
2. runde 15. marts fra april til juni
3. runde 15. juni fra juli til september
4. runde 15. september fra oktober til december

Vær opmærksom på, at fribilletterne er gyldige i 3 mdr. fra udstedelsesdato.

BEMÆRK: Sagsbehandlingen af ansøgningerne vil forekomme i ugen efter ansøgningsfristen. Du kan derfor først forvente at få svar på din ansøgning tidligst en uge efter fristen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld