Sponsorpolitik for A/S Storebælt

A/S Storebælt støtter projekter i relation til teknologi, videnskab og uddannelse med sponsorbeløb og/eller fribilletter til Storebæltsbroen. Projekter, der forbedrer integrationen af socialt udsatte grupper, forbedrer miljøet samt fremmer motion og sundhed, kan søge om fribilletter til broen. Sponsorbeløb og fribilletter tildeles fem gange årligt.

Som udgangspunkt støtter vi aktiviteter, der opfylder følgende kriterier:

  Teknologi, videnskab og uddannelse

(1. prioritet)

Socialt udsatte grupper, miljø, motion og sundhed

(2. prioritet)

Formål: Projektet skal skabe interesse for viden, uddannelse og specialisering inden for de fag, der understøtter selskabets forretningsområder, fx ingeniørfaget. Herunder indgår støtte til videnskabsdage rettet mod uddannelsesinstitutioner, forskningens døgn, skolebesøg etc. Projekter skal medvirke til at forbedre integrationen af socialt udsatte grupper, forbedre miljøet samt fremme motion og sundhed på tværs af Storebælt/landsdelene. Her prioriteres bl.a. støtte til frivillige grupper, der har svært ved at tilvejebringe midler til transporten.
Mulighed for at søge: Der er mulighed for at søge om beløb op til 20.000 kr., fribilletter over Storebæltsbroen samt skolebesøg af en af vores ingeniører. Der er mulighed for at søge om fribilletter over Storebæltsbroen.

Der skelnes mellem lokale og nationale projekter, hvor lokale projekter prioriteres højt og har rod i kommunerne Slagelse og Nyborg. Argumentet herfor er, at de to kommuner har Storebæltsbroen som en del af lokalmiljøet, og at indbyggerne i de to kommuner er dem, der bruger broen mest.

Ansøgningsskema og kriterier for udvælgelse

Sponsorater og fribilletter tildeles fem gange årligt på baggrund af et online ansøgningsskema, som udfyldes her.

Når du søger om fribilletter, skal det konkrete formål for passage være beskrevet herunder dato for ud- og hjemrejse.

Der er begrænset midler, så tildelingen sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der lever bedst op til de opstillede kriterier.

Som udgangspunkt støtter A/S Storebælt ikke internationale projekter. Du kan dog søge om støtte til internationale projekter i relation til teknologi, videnskab og uddannelse, hvis du mener, at A/S Storebælt konkret kan have interesse i det pågældende projekt. Udfyld da ovenstående ansøgningsskema og beskriv, hvorfor A/S Storebælt kan have særlig interesse i projektet.

Da A/S Storebælt ikke har ressourcerne til løbende behandling af ansøgningerne, kan ansøgere først forvente at få svar umiddelbart efter ansøgningsfristerne.

I forbindelse med tildeling af sponsorbeløb og fribilletter vil A/S Storebælt som udgangspunkt betinge sig, at selskabet kan opnå annonceplads, omtale eller lignende i forbindelse med arrangementet. Selskabet vil også betinge sig mulighed for at kunne lancere historierne via fx sociale medier.

Vi forbeholder os retten til at efterspørge yderligere dokumentation fra ansøgere, før sponsorbeløb og fribilletter tildeles.

Ansøgningsfrister i 2018

Vi tildeler sponsorbeløb og fribilletter til Storebæltsbroen fem gange om året, og alle ansøgninger skal være sendt via ovenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsfristerne i 2018 er som følger.

2018:

  • Den 09. januar 2018
  • Den 27. marts 2018
  • Den 12. juni 2018
  • Den 21. august 2018
  • Den 30. oktober 2018

BEMÆRK: Sagsbehandlingen af ansøgningerne vil forekomme i ugen efter ansøgningsfristen. Du kan derfor først forvente at få svar på din ansøgning tidligst en uge efter fristen.