Sponsorpolitik for A/S Storebælt

A/S Storebælt støtter projekter med fribilletter til Storebæltsbroen. Læs om vores kriterier for udvælgelse, samt hvordan du ansøger. Vi har fire årlige ansøgningsrunder.

Vi støtter følgende aktiviteter

Vi skelner mellem lokale og nationale projekter, hvor lokale projekter prioriteres højt og har rod i kommunerne Slagelse og Nyborg. Argumentet herfor er, at de to kommuner har Storebæltsbroen som en del af lokalmiljøet, og at indbyggerne i de to kommuner er dem, der bruger broen mest.

Socialt udsatte grupper, miljø, motion og sundhed

 

Fribilletter over Storebæltsbroen Det er kun grupper, foreninger og organisationer, som kan søge om fribilletter over Storebæltsbroen. Her prioriteres bl.a. støtte til frivillige grupper, der har svært ved at tilvejebringe midler til transporten ud fra ovenstående prioritering.

Det er ikke muligt for enkeltpersoner /privatpersoner at søge fribilletter.

Formål Projekter skal medvirke til på tværs af Storebælt og landsdele at:

1. forbedre integrationen af socialt udsatte grupper

2. fremme motion og sundhed

3. forbedre miljøet

Kriterier for udvælgelse

Fribilletter tildeles fire gange årligt.

Der er sat begrænsning på, hvor mange ansøgninger der kan fremsendes pr. projekt. Der kan maksimalt ansøges om støtte til et projekt to gange om året.

Vi gør i den forbindelse opmærksomme på, at fribilletterne er gyldige i 3 mdr. fra udstedelsesdato.

Når du søger om fribilletter, skal det konkrete formål for passage være beskrevet herunder dato for ud- og hjemrejse.

Der er begrænsede fribilletter, så tildelingen sker ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der lever bedst op til de opstillede kriterier.

Da A/S Storebælt ikke har ressourcerne til løbende behandling af ansøgningerne, kan ansøgere først forvente at få svar umiddelbart efter ansøgningsfristerne.

I forbindelse med tildeling af fribilletter vil A/S Storebælt som udgangspunkt betinge sig, at selskabet kan opnå omtale eller lignende i forbindelse med arrangementet. Selskabet vil også betinge sig mulighed for at kunne dele historierne via fx sociale medier.

Vi forbeholder os retten til at efterspørge yderligere dokumentation fra ansøgere, før fribilletter tildeles.

Ansøgningsskema

Udfyld online ansøgningsskema 

Ansøgningsfrister

Vi tildeler fribilletter til Storebæltsbroen fire gange om året, og alle ansøgninger skal være sendt via ansøgningsskemaet.

Der kan maksimalt ansøges om støtte til et projekt to gange om året.

Ansøgningsrunde Ansøgningsfrist Billetternes gyldighed 
1. runde 15. december 2019 Januar-februar-marts
2. runde 15. marts 2020 April-maj-juni
3. runde 15. juni 2020 Juli-august-september
4. runde 15. september 2020 Oktober-november-december

Vær opmærksom på, at fribilletterne er gyldige i 3 mdr. fra udstedelsesdato.

BEMÆRK: Sagsbehandlingen af ansøgningerne vil forekomme i ugen efter ansøgningsfristen. Du kan derfor først forvente at få svar på din ansøgning tidligst en uge efter fristen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld