Sprogø ved solnedgang

Sprogø

Sprogø midt i Storebælt forbinder Storebæltsforbindelsens broer og tunnel. Sprogø er 154 ha og i forbindelse med anlægsarbejdet er øen blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse.

Øen har et rigt dyreliv, bl.a. en sjælden grønbroget tudse samt en mængde fuglearter. I samarbejde med myndighederne har A/S Storebælt udarbejdet en plejeplan for naturområderne på den fredede Gl. Sprogø for at bevare områdets præg af strandeng på en sådan måde, at Gl. og Ny Sprogø indgår i en naturlig landskabsmæssig sammenhæng.

Hovedbygningerne på øen har fra 1922 til 1961 rummet et såkaldt pigehjem, hvor unge piger blev anbragt, hvis de f.eks. blev gravide uden for ægteskabet eller på anden måde ikke passede ind i tidens normer.

Sprogø er i dag ubeboet, men der er begrænset adgang til øen for turister på guidede ture, som bliver arrangeret af Korsør Turistbureau og Nyborg Turistbureau.

Yderligere oplysninger om tidspunkter og priser hos www.visitvestsjaelland.dk og www.visitnyborg.dk

Fyrrebakken

Den 24 m høje Fyrbakke med fyrtårn har en vis historisk interesse og er i dag fredet. Fyrtårnet fra 1868 er bygget på resterne af en gammel borg fra 1167 opført af Valdemar den Store. Ruinerne, der er de ældst daterede fæstningsværker i Danmark, er i dag restaureret af Nationalmuseet i samarbejde med Sund & Bælt og fremstår smukt på fyrrebakken. I 2011 blev der sat endelig punktum for restaureringen af ruinen med udgivelsen af en bog, som fortæller historien om Sprogø og Valdemars borg.

I 1997 blev lyset i fyrtårnet atter tændt efter at have været slukket siden 1980. Fyrlyset har dog i dag ingen praktisk betydning for skibstrafikken.

Naturbeskyttet område

Storebæltsforbindelsen og Sprogø er placeret i et Natura 2000-område. Sådanne områder er kendetegnet ved at indeholde særlige naturtyper eller dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Herudover er visse bygninger på Sprogø fredet, og naturplejen på øen sker i overensstemmelse med plejeplaner for øen, som er godkendt af Slagelse Kommune.

På Sprogø skal der blandt andet tages hensyn til den sjældne splitterne, som lever på øen. Sund & Bælt har gode erfaringer med at forbedre betingelserne for splitternerne og øge antallet, blandt anden gennem regulering af sølvmågen.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld