Sprogøs historie formidlet i ny bog

I dag udkommer en ny bog om Sprogø, der beskriver øens særlige historie med fokus på den tidligere borg på toppen af Fyrbakken og den seneste restaurering af borgmuren. Bag restaureringen står Sund & Bælt, Nationalmuseet og Kulturarvsstyrelsen med et fælles mål om at bevare det fredede fortidsminde for eftertiden som en del af øens kulturarv.

”Valdemar den Stores borg på Sprogø” er skrevet på baggrund af en omfattende restaurering fra 2006 til 2008 af den middelalderlige borgmur på Fyrbakken – øens højeste punkt, hvor fyrtårnet i dag knejser. Som forberedelse til restaureringen blev der foretaget en mindre arkæologisk udgravning i borganlægget, og resultaterne herfra har sammen med restaureringen givet ny viden om borgen.

Bevaring af muren

Sund & Bælt er i dag ansvarlig for at bevare Sprogøs unikke natur og fredede bygninger, herunder restaurering og vedligehold af det nuværende fyrtårn, som blev bygget i 1868 på resterne af Valdemars gamle borg. Ved fyrtårnets opførelse blev borgens ringmur frilagt og efterfølgende restaureret af arkitekt Langeland-Mathiesen i 1893-96, men i 2004 var de synlige dele af muren omkring den gamle fæstning i stærkt forfald og trængte til restaurering.

– Nationalmuseet manglede økonomiske midler, og derfor besluttede Sund & Bælt at indgå i et samarbejde omkring restaurering af den gamle borgmur. Vi ville gerne bidrage til at bevare muren som en del af Sprogøs unikke historie og samtidig give de forbipasserende trafikanter en god visuel oplevelse, siger driftsleder fra A/S Storebælt Peter Thyssen.

– Vi synes, at resultatet er blevet rigtig godt med en synlig mur på tre sider af bakken. En ny ”naturtrappe” op til borgen fra nordsiden bevirker yderligere, at den nyrestaurerede mur står flot og fremhævet på den græsklædte Fyrbakke.

Borgens historie

Valdemars borg på Sprogø blev opført tilbage i 1160´erne af Valdemar den Store som en del af Danmarks fæstningsværk. Vigtigst var dog funktionen som prestigefyldt symbol for Valdemar den Stores nyvundne magt i Danmark. Og så var borgen bygget af tidens mest kostbare materiale, teglet, i et knudepunkt af en af datidens mest trafikerede vandveje.

Om bogen

Bogen er skrevet af Museumsinspektør Nils Engberg fra Nationalmuseet og Restaureringsarkitekt Jørgen Frandsen fra Kulturarvsstyrelsen. Den udgives af forlaget Wormianum og udkommer onsdag den 5. oktober, hvor den også vil være at finde hos boghandlerne. Pris: 96 kr.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld