Tog på Femern jernbane

Stærk opbakning fra EU-Kommissionen til Femern Bælt-projektet

Europa-Kommissionen har tildelt 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Femern Bælt-tunnelens landanlæg tildeles dermed det højeste EU-støttebeløb i ansøgningsrunden, hvor 39 europæiske projekter får tildelt midler. Det skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtte. Støtten kommer det samlede Femern Bælt-projekt til gode.

Hos Sund & Bælt, hvis datterselskab Femern Landanlæg finansierer opgraderingen af de danske jernbaneanlæg, er der stor glæde over de tildelte støttemidler.

– Vi er stolte af den anerkendelse og tillid, der ligger bag tildelingen af støttebeløbet fra EU. Vi har fortsat et stærkt fokus på at sikre fremdrift i opgraderingen af de danske jernbaneanlæg, så vi opnår den optimale økonomi i hele projektet – ikke kun i anlægsfasen, men også når anlæggene er taget i brug, siger adm. direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Tildelingen af støttebeløbet understreger samtidig EU-Kommissionens stærke opbakning til den faste forbindelse over Femern Bælt, som nu vil stå på et endnu mere robust økonomisk fundament.

Opgraderingen af jernbaneanlæg til den kommende Femern Bælt-forbindelse vil reducere rejsetiden for togpendlere på den danske side, allerede inden den faste forbindelse åbner, og gøre det muligt at opnå en tidsgevinst på 2 mia. kr.

EU-støtten tildeles konkret til anlægsarbejdet på strækningen Ringsted-Nykøbing Falster samt ni broer på Lolland. Ifølge tidsplanen vil strækningen Vordingborg-Nykøbing Falster være udbygget til dobbeltspor og hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster bliver hastighedsopgraderet til 200 km/t i 2021. Hele strækningen vil være elektrificeret i 2024.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld