Femern Bælt Stævning Scandlines og Stena Line

Stævning i relation til Femern Bælt-projektet

Den 13. december 2018 afsagde EU-retten domme i to sager, som Scandlines og Stena Line havde anlagt mod Kommissionen med påstand om annullering af Kommissionens afgørelse vedrørende statsstøtte til Femern Bælt-forbindelsen.

Scandlines og Stena Line har den 15. februar 2019 udtaget stævning mod Finansministeriet med påstand om, at det forbydes finansministeren at yde statsgaranterede lån eller give statsgarantier med hjemmel i anlægsloven til brug for Femern A/S’ lånoptagelse.

Desuden har rederierne påstået, at finansministeren skal kræve en tilbagebetaling af den økonomiske fordel, Femern A/S har opnået ved statsgaranterede lån og statsgarantier udstedt i medfør af anlægsloven.

Den anlagte sag forventes ikke at påvirke Femern A/S’ økonomi eller planerne for gennemførelsen af Femern-projektet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld