Øresund stationer

Stationer på Øresundsbanen

Af de tre stationer på Øresundsbanen ejer Sund & Bælt Tårnby Station og Københavns Lufthavn, som er en af Danmarks travleste stationer.

Ørestad Station

Ørestad Station er anlagt, hvor Øresundsbanen krydser under Ørestads Boulevard. Det er en åben station med to sidelagte perroner, hvor passagererne har mulighed for at skifte til Metroen. Det er By & Havn, som ejer Ørestad Station. Ørestad Station betjener rejsende til og fra byudviklingsområdet Ørestad og er blevet en stor pendlerstation. Sund & Bælt ejer Tårnby Station og stationen i Københavns Lufthavn.

Tårnby station

Stationen i Tårnby er opført ved indkøbscentret Tårnby Torv på Englandsvej under den vestlige ende af overdækningen. Perronanlægget ligger 6 m under jorden. Det er bygget som en såkaldt ø-perron med et spor på hver side. Perronen er bredest på midten (ca. 15 m) og smallest i enderne. Perronerne er 320 m lange, hvoraf de 300 m ligger under overdækningen.

Stationsbygningen rejser sig 5 m over terrænet og omfatter diverse servicefaciliteter, bl.a. trappe- og elevatoradgang til perronerne. Bygningen har glastag, der giver dagslys og højt til loftet på perronerne. Hovedindgangen til stationen er placeret mod Englandsvej.

Københavns Lufthavn Station

Stationen ved Københavns Lufthavn er en af Danmarks travleste stationer. For at binde stationens og lufthavnens funktioner sammen har Københavns Lufthavn A/S opført en terminal i terræn over stationen for at sikre passagererne et nemt skifte mellem tog og fly.

Stationen er ca. 320 m lang. Perronerne er 6,5 m brede. På den midterste halvdel af stationen udvider perronområdet sig frem til de fire dobbelte travolatorer – rullende fortove – som fører passagerer op og ned mellem togstationen og stationsterminalen. Midt på stationen er der desuden trapper og elevatorer op til terminalen i gadeniveau. I hver ende af stationen fører trapper op til forpladsen.

Fra stationen fortsætter jernbanestrækningen til passagertog under jorden i en bue nord om hangarområdet og kommer først op i det fri ved den kunstige halvø. På halvøen fletter den igen sammen med jernbanen til godstog, og herfra kører jernbanestrækningen til passager- og godstog på samme spor ned i Øresundstunnelen under Drogden.

Læs mere om stationen, som frem mod 2025 udvides

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld