Statsgarantimodellen

Både Storebælts- og Øresundsforbindelsen er bygget for lånte penge. Lånene er optaget på det danske og det internationale kapitalmarked. Den model, der er blevet anvendt for at realisere forbindelserne, er statsgarantimodellen.

Statsgarantimodellen fungerer på den måde, at den danske stat garanterer for lånene til anlægget på Storebælt og til Øresund Landanlæg. Den danske og den svenske stat garanterer solidarisk for lånene til anlægget på Øresund mellem den danske og den svenske kyst.

Det ville ikke have været muligt at realisere projekterne, hvis de skulle have været finansieret med midler fra de offentlige budgetter i Danmark og for Øresundsforbindelsens vedkommende også Sverige. Begge projekter står i dag på økonomisk fast grundlag og holder sig inden for deres planlagte tilbagebetalingstid. Samme statsgarantimodel anvendes ved den fremtidige faste forbindelse over Femern Bælt.

Ved statsgarantimodellen er finansieringen baseret på, at selskabet optager lån på de finansielle markeder eller hos staten. Staten stiller garanti for lånene mod en garantiprovision, hvilket takket være den danske stats høje kreditværdighed giver mulighed for gunstige lånevilkår. Der bliver opkrævet brugerbetaling, som – efter afholdelse af udgifter til drift og vedligeholdelse – bliver anvendt til at betale renter og afdrag på lånene.

Et afgørende element ved statsgarantimodellen er, at indtægterne fra brugerbetalingen anvendes til at opfylde de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med forberedelsen og etableringen af anlægget. Ud over værdien af garantierne modtager projektselskabet ingen statsstøtte, men skal derimod i de fleste tilfælde betale et gebyr til staten for garantien.

Rapport om statsgarantimodellen

Sund & Bælt har udgivet rapporten ‘Den danske statsgrantimodel’, som detaljeret beskriver funktionsmåden for og virkningerne af den danske statsgarantimodel for finansiering af store trafikale infrastrukturprojekter. Rapporten kommer også ind på de erfaringer, som Danmark (til dels sammen med Sverige) allerede har gjort sig med denne model.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld