Større asfaltarbejde på Øresundsmotorvejen

Den 15 år gamle Øresundsmotorvej på Amager skal have udskiftet asfaltslidlaget. Arbejdet starter 12. april og vil efter planerne være færdig midt i maj.

Arbejderne på den næsten 10 km lange motorvej gennemføres aftener og nætter for at mindske gener for trafikanterne. Der arbejdes alle ugens syv nætter, så slidlagsudskiftningen kan gennemføres hurtigere til glæde for både trafikanter og naboer langs motorvejen.

Asfaltarbejdet starter i retning mod Sverige ved udfletningen fra Amagermotorvejen den 12. april og bevæger sig øst på i retning mod Københavns Lufthavn. Ifølge planerne vender asfaltmaskinerne den 26. april ved Amager Strandvej og arbejder sig vest på i retning mod København.

A/S Øresund, der ejer og driver Øresundsmotorvejen, oplyser, at trafikanterne må indstille sig på at bruge ekstra køretid på Øresundsmotorvejen i perioden. Der vil blive skiltet med lokale hastighedsbegrænsninger og trafikomlægninger.

A/S Øresund gennemfører slidlagsudskiftningen nu, fordi slidlagets levetid og støjreducerende egenskaber er opbrugt og omfanget af reparationer dermed for stort. Trafikalt har projektet fordel af, at trafikken grundet krisen har været stagnerende. Vejen vil dermed være klar til at modtage en forventet stigende trafik.

For yderligere information kontakt venligst

Driftsleder Kåre Ulrich Hansen
A/S Øresund
Dir. tlf. +45 33 41 62 63
Mobil   +45 51 54 10 64

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld