Øresunds jernbane

Stor aktivitet på Øresundsbanen fra april

Fordelen ved at drive og vedligeholde både Storebælts jernbane og Øresundsbanen viser sig for alvor i foråret, hvor der bl.a. trækkes på materiel fra Storebælt for at udføre vedligehold på Øresundsbanen.

Både foråret og efteråret bliver en travl tid på Øresundsbanen i 2016. Sund & Bælt overtog vedligehold af banestrækningen 1. september sidste år, og i år er der taget fat på arbejdet med et større eftersyn og forebyggende reparationsarbejde på banestrækningen. Sammenlagt er der bestilt og planlagt sporspærring over 11 uger, som fordeler sig over foråret og efteråret med start 1. april. I sommermåneder står arbejdet dog stille for ikke at forstyrre sommertrafikken.

– Sporspærringerne er planlagt i samarbejde med Banedanmark og DSB og i så god tid, at de forstyrrer togtrafikken mindst muligt. Samtidig ligger spærringerne selvfølgelig om natten, hvor der er mindst trafik, forklarer Kristian Madsen, som er chef for jernbanetekniske anlæg i Sund & Bælt.

Han forklarer videre, at der er tale om forebyggende vedligeholdsarbejde på Øresundsbanen.

– Op mod jul havde vi akutte sporspærringer, hvor vi måtte ud og udbedre kritiske fejl med det samme. Det griber ind i afviklingen af togtrafikken enten ved aflyste tog eller ved, at den maksimale hastighed må sættes ned fra 160 km i timen til 40 kilometer. Som ejere af banen er vores mål at komme på forkant, så vi undgår akutte spærringer og hastighedsnedsættelser. Det gør vi bl.a. ved at tjekke og udskifte materiellet i god tid.

Ud over arbejdet med spor- og køreledningsanlæg i den planlagt spærringsperiode bliver grøfter og grønne områder langs banen også renset op, så afvandingen af anlægget sikres. Hele Øresundsanlægget, både banen og motorvejen, ligger nemlig under terræn, og det betyder, at man hele tiden skal sikre, at vandet ledes bort.

Synergi på tværs af jernbaneanlæg

Sund & Bælt skrev i december 2015 kontrakt med Eltel om jernbaneteknisk vedligehold af både Storebælts- og Øresundsbanen.

– Aftalen giver os mulighed for at skabe synergi ved at udnytte bemanding og materiel bedst muligt på tværs af de to jernbaneanlæg. Den viden, som vi over 10 år har opbygget på Storebælt, kaster vi nu ind i samarbejdet med Eltel, så vi kan drive og vedligeholde begge anlæg optimalt til gavn for togpassagerne, siger Kristian Madsen.

Øresundsbanen består af ca. 12 km jernbane til passagertog og cirka 6,2 km jernbane, som i dag primært bruges til gods. Trods den relativt korte strækning er Øresundsbanen, som bl.a. går til Københavns Lufthavn, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark med mere end 30.000 rejsende dagligt.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld