Storebælt fortsat rigt på marsvin

Da Sund & Bælt A/S opførte sin havvindmøllepark lige nord for Sprogø i Storebælt, var det en vigtig forudsætning i tilladelserne, at arbejdet blev udført så skånsomt som muligt bl.a. af hensyn til den store bestand af marsvin i området.

Det var samtidig et krav fra myndighederne, at støj og refleksioner fra havvindmøllerne i drift ikke måtte have negativ indvirkning på marsvinebestanden ved Sprogø.

Havvindmølleparken på syv møller blev sat i drift i efteråret 2009. Umiddelbart herefter startede forskere fra Århus Universitet overvågning af bestanden af de små hvaler. Det sker ved hjælp af undervandsmikrofoner, kaldet hydrofoner, som er i stand til at registrere marsvinenes klik-lyde, som de anvender, når de søger føde eller kommunikerer indbyrdes. Hydrofonerne er udlagt tæt på den lokalitet, hvor havvindmøllerne er placeret. Resultaterne af overvågningen blev sammenholdt med tidligere års undersøgelser af marsvinebestanden i området.

– Allerede efter første års marsvinetællinger ved Sprogø stod det klart, at opførelsen og driften af vindmøllerne ikke påvirkede marsvinenes lyst til at opholde sig i området. Og senere målinger med lytteudstyret i Storebælt har bekræftet, at der fortsat er massere af marsvin i havet nord for Sprogø og i Storebælt, fortæller seniorforsker Jakob Tougaard, Institut for Bioscience ved Århus Universitet.

Mindst hvert tredje år vil der ske en registrering af marsvinebestanden i Storebælt, fortæller Jakob Tougaard. Og han glæder sig over, at Storebælt fortsat huser en af de største bestande af de små hvaler i Europa.

Kontakt 

Jakob Tougaard
Institut for Bioscience, Århus Universitet
Frederiksborgvej 399
Lokale 12.41
4000 Roskilde
Dir. tlf. 87158706
Mobil tlf. 40984585

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld