Storebælt opgraderer sikringsanlæg på jernbanen

A/S Storebælt har i dag indgået kontrakt med Bombardier Transportation Denmark A/S om opgradering af det eksisterende sikringsanlæg, Ebilock 850, på Storebælts jernbanestrækning mellem Korsør og Nyborg station.

Opgradering til Ebilock 950 R4 sker for at optimere den daglige drift på banestrækningen, hvilket vil minimere risiko for forsinkelser af togdriften og forbedre kapaciteten for de togoperatører, som benytter anlægget.

Samtidig er systemskiftet et led i forberedelserne til udrulning af den fælleseuropæiske signalteknologi ERTMS på hele det nationale jernbanenet i Danmark, som skal implementeres frem mod 2020.

Den samlede investering udgør 35 mio. kr. Storebælt forventer at opnå en samlet driftsbesparelse på knap 11 mio. kr. og samtidig forlænge anlæggets levetid med op til 15 år. Opgraderingen vil foregå i perioden frem til foråret 2011.

Det forventes, at Banedanmark i nærmeste fremtid afslutter forhandlinger med Bombardier om opgradering af Ebilock 850 i Århus. Storebælt og Banedanmark opnår i fællesskab herved flere synergieffekter, særligt i forbindelse med afklaring af trafikal betjening og typegodkendelse af opgraderingen hos Trafikstyrelsen.

Evt. yderligere oplysninger: Banechef i Sund & Bælt Kristian Madsen, tlf. 58 30 31 40 eller 51 53 94 57.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld