Storebælt Technical Publications nu som e-bøger

Storebæltsbroen var det største infrastrukturprojekt, som blev færdig i Danmark i det 20. århundrede.  To broer og en tunnel udgør som bekendt den 18 km lange forbindelse, som åbnede i 1997-98. Tusindevis af ingeniører, håndværkere og specialearbejdere var beskæftiget ved projektet, og i begyndelsen af 90’erne var der flere end 4.000 beskæftigede med Storebæltsbyggeriet.

Efter byggeriet udkom fem store værker, Storebælt Technical Publications, som nøje beskriver og dokumentere hele byggeriet, og som nu foreligger som e-bøger.

– Da Storebæltsbroen blev konstrueret, blev ingen løsninger taget for givet og materialer, statiske principper og gængse entreprenørmetoder blev sat på prøve og nye udviklet. Det var vigtigt, at hele byggeriet og de erfaringer, vi gjorde os undervejs, blev dokumenteret og dermed kunne bidrage til den internationale faglige viden om byggeri af broer i den størrelsesorden. Derfor er det en stor glæde, at bøgerne nu også foreligger elektronisk, så flere kan lære af de erfaringer, vi har gjort ved byggeriet af Storebæltsforbindelsen, siger Leif Vincentsen, teknisk direktør i Sund & Bælt Holding.

Leif Vincentsen er desuden adm. dir. i Sund & Bælts rådgivningsvirksomhed Partner A/S, som rådgiver bygherrer, bl.a. sammen med danske rådgivervirksomheder, på basis af den meget efterspurgte viden, som Sund & Bælt har opnået under planlægningen, finansieringen, bygningen og den efterfølgende drift af forbindelsen over Storebælt og den senere Øresundsforbindelsen og efterhånden også fra Femernforbindelsen.

Med konstruktionen af Østbroen lykkedes det ingeniører og arkitekter at forene form og funktion i en konstruktion og et udseende, som har givet broen adskillige internationale priser.  Broen er i dag stadig verdens tredjestørste med et frit spænd på 1.624 meter – kun slået af broer i Japan og Kina.

Alle fem bøger er på engelsk, men ’The Danish Storebælt since the Ice Age’ er også oversat til dansk, og arkæologerne bruger viden fra Storebæltsudgravningerne undervejs i de udgravninger, der foregår lige nu i forbindelse med Femern-byggeriet.

Storebælt Technical Publications: East Bridge
Storebælt Technical Publications: West Bridge
Storebælt Technical Publications: East Tunnel
Storebælt Technical Publications: Concrete Technology
Storebælt Technical Publications: The Danish Storebælt since the Ice Age

Find de fem bøger elektronisk under Trafik og anlæg.

Læs også artiklen ’Knowhow fra de faste forbindelser er efterspurgt ’i Sund & Bælts magasin, som netop er udkommet.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld