Trafiktal på Storebæltsbroen

2016 blev endnu et år med rekorder på Storebæltsbroen. I 2016 passerede ca. 12,4 mio. køretøjer broen – det er det største år i broens historie. Den sidste dag i skolernes sommerferie 2016 var første gang i broens historie, at trafikken på et enkelt døgn kom over 50.000 køretøjer.

Allerede i løbet af det første år med Storebæltsbroen var biltrafikken fordoblet, mens antallet af togpassagerer var steget med mere end 50 pct.

Hver dag kører i tusindevis af køretøjer over Storebæltsbroen, og det er blevet meget lettere at kommer frem og tilbage mellem landsdelen sammenlignet med tidligere, da man skulle med færge. Før Storebæltsforbindelsen blev bygget tog det en time at krydse Storebælt. Hertil kom ventetid ved færgelejet og planlægning i forhold til afgange. I dag tager det 12 minutter at køre over, der er ingen ventetid, og man behøver ikke indrette sig efter færgernes afgangstider.

Det er ikke kun blev hurtigere, men også billigere at kommer over Storebælt. I dag koster det 228 kr. at passere broen i bil med Brobizz®. Samme tur med færgen kostede 335 kr. i 1998 svarende til 472 kr. i dagens priser – prisen er altså halveret.

Fra 2006 til 2007 steg antallet af biler over Storebælt med næsten 7 pct., mens trafikken på landsplan voksede med 3,2 pct. En del af trafikstigningen på Storebælt fra 2005-2007 skyldes en takstnedsættelse i juni 2005. Taksten blev  sænket med 20 pct. for personbiler og 5 pct. for lastbiler. Desuden blev der i september 2005 lanceret nye rabatter, som bl.a. har tilgodeset privatrejsende i weekender.

I 2006 nåede den gennemsnitlige biltrafik over Storebælt et niveau, der er mere end tre gange så højt som i færgernes tid.

I 2009 skete der for første gang siden broens åbning et fald på 2.0 pct. i biltrafikken. Faldet fortsatte ind i 2010, hvor trafikken faldt med 2,9 pct. Det skyldes primært hårdt vintervejr og den generelle afmatning i økonomien. I 2011 og 2012 begyndte trafikken igen at stige og steg med henholdsvis 3,1 pct. og 0,7 pct.

Trafikken forblev i 2013 på niveau med 2012, mens trafikken i 2014 og 2015 steg med hhv. 4,4 pct. og 4,6 pct. I 2016 passerede 12.437.748 køretøjer Storebælt, hvilket er det største antal køretøjer i broens historie med en stigning på 4,7 pct. sammenlignet med 2015. Korrigeres for årets skuddag er stigningen på 4,4 pct.

Den gennemsnitlige døgntrafk var på 33.983 køretøjer. Til sammenligning blev der i 1997, som var det sidste hele år med færgedrift, transporteret ca. 8.300 køretøjer over Storebælt.

Antal  køretøjer år for år:

År  2011  2012  2013  2014 2015 2016
Motorcykler  72.674 76.787  85.522 106.447  114.908 135.369
Personbiler  9.540.372  9.610.698  9.568.832 9.941.596  10.417.957 10.890.590
Lastbiler  1.175.368  1.182.949  1.202.617 1.286.511  1.307.032 1.367.333
Busser 25.175 23.648 26.277 26.867  40.125 44.456
I alt 10.813.589 10.894.082 10.883.248 11.361.421 11.880.022 12.437.748

Storebælts hjemmeside kan man følge trafikken fra juni måned 1998 – det år Storebæltsbroen åbnede.

Togtrafikken

Togtrafikken har også haft stor fordel af den faste forbindelse over Storebælt. I gennemsnit passerede 130 tog hver dag Storebælt i 2016 mod 40-45 inden broens åbning.

I 2016 rejste i gennemsnit 21.550 passagerer hver dag med toget over Storebælt mod ca. 12.000 i færgernes tid.

Antal passagerer år for år:

År  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016
I alt 8.430.826  8.356.821  8.752.462 8.716.653  8.567.647 8.149.223 7.887.315

Antal persontog og godstog:

År 2014 2015 2016
Persontog 41.983  38.442 37.107
Godstog 9.435  10.084 10.591