Trafiktal på Storebæltsbroen

2017 blev endnu et godt år for Storebæltsbroen. Vejtrafikken på Storebælt udgjorde 12,8 mio. køretøjer i 2017, hvilket er ny årsrekord. Trafikvæksten var 3,0 pct. i forhold til 2016. Personbiltrafikken steg med 2,8 pct., og lastbiltrafikken steg med 4,8 pct. Togtrafikken udgjorde 50.235 tog, hvilket er en stigning på 5,3 pct. i forhold til 2016.

Hver dag kører i tusindevis af køretøjer over Storebæltsbroen, og det er blevet meget lettere at kommer frem og tilbage mellem landsdelen sammenlignet med tidligere, da man skulle med færge.

Før Storebæltsforbindelsen blev bygget tog det en time at krydse Storebælt. Hertil kom ventetid ved færgelejet og planlægning i forhold til afgange. I dag tager det 12 minutter at køre over, der er ingen ventetid, og man behøver ikke indrette sig efter færgernes afgangstider.

Det er ikke kun blev hurtigere, men også billigere at kommer over Storebælt. I efteråret 2017 besluttede regeringen at nedsætte prisen for at passere Storebælt for dem der benytter automatisk betaling.  De lavere priser betyder, at det i dag koster det 193,80 kr. at passere broen i bil med automatisk betaling i form af PayByPlate eller Brobizz®. I 1998 kostede samme tur med færgen 335 kr.  svarende til 472 kr. i dagens priser – prisen er altså halveret.

Fra 2006 til 2007 steg antallet af biler over Storebælt med næsten 7 pct., mens trafikken på landsplan voksede med 3,2 pct. En del af trafikstigningen på Storebælt fra 2005-2007 skyldes en takstnedsættelse i juni 2005. Taksten blev  sænket med 20 pct. for personbiler og 5 pct. for lastbiler. Desuden blev der i september 2005 lanceret nye rabatter, som bl.a. har tilgodeset privatrejsende i weekender.

I 2006 nåede den gennemsnitlige biltrafik over Storebælt et niveau, der er mere end tre gange så højt som i færgernes tid.

I 2009 skete der for første gang siden broens åbning et fald på 2.0 pct. i biltrafikken. Faldet fortsatte ind i 2010, hvor trafikken faldt med 2,9 pct. Det skyldes primært hårdt vintervejr og den generelle afmatning i økonomien. I 2011 og 2012 begyndte trafikken igen at stige og steg med henholdsvis 3,1 pct. og 0,7 pct.

Trafikken forblev i 2013 på niveau med 2012, mens trafikken i 2014 og 2015 steg med hhv. 4,4 pct. og 4,6 pct. I 2016 passerede 12.437.748 køretøjer Storebælt, hvilket er det største antal køretøjer i broens historie med en stigning på 4,7 pct. sammenlignet med 2015. Korrigeres for årets skuddag er stigningen på 4,4 pct.

I 2017 udgjorde vejtrafikken på Storebælt 12.779.645 køretøjer, hvilket er det største antal køretøjer i broens historie med en stigning på 3,0 pct. i forhold til 2016, når der korrigeres for skuddag. Dermed ligger trafikvæksten pænt over den gennemsnitlige langsigtede trafikvækst, selvom vækstraten er lidt mindre end året før.

De 12.779.645 køretøjer svarer til en årsdøgntrafik på 35.013 køretøjer, hvoraf personbilerne udgør 88 pct. Til sammenligning blev der i 1997, som var det sidste hele år med færgedrift, transporteret ca. 8.200 køretøjer over Storebælt.

Antal  køretøjer år for år:

År   2012 2013 2014 2015 2016 2017
Motorcykler  76.787 85.522 106.447 114.908 135.369 140.063
Personbiler  9.610.698  9.568.832 9.941.596 10.417.957 10.890.590 11.166.497
Lastbiler 1.182.949  1.202.617 1.286.511 1.307.032 1.367.333 1.429.728
Busser 23.648 26.277 26.867  40.125 44.456 43.355
I alt 10.894.082 10.883.248 11.361.421 11.880.022 12.437.748 12.779.645

Få en samlet oversigt over trafikken fra 1998 – det år Storebæltsbroen åbnede – og frem til nu på storebaelt.dk

Du kan også hente en månedsoversigt

Togtrafikken

Togtrafikken har også haft stor fordel af den faste forbindelse over Storebælt. I gennemsnit passerede 130 tog hver dag Storebælt i 2016 mod 40-45 inden broens åbning.

I 2017 rejste i gennemsnit 22.175 passagerer hver dag med toget over Storebælt mod ca. 12.000 i færgernes tid.

Antal passagerer år for år:

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I alt  8.752.462 8.716.653 8.567.647 8.149.223 7.887.315 8.093.900

Antal persontog og godstog:

År 2014 2015 2016
Persontog 41.983  38.442 37.107
Godstog 9.435  10.084 10.591
× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld