Trafik ved betalingsanlægget

Trafiktal på Storebæltsbroen

Hver dag kører tusindevis af køretøjer over Storebæltsbroen, og det er blevet meget lettere at kommer frem og tilbage mellem landsdelen sammenlignet med tidligere, da man skulle med færge.

Før Storebæltsforbindelsen blev bygget tog det en time at krydse Storebælt. Hertil kom ventetid ved færgelejet og planlægning i forhold til afgange. I dag tager det 12 minutter at køre over, der er ingen ventetid, og man behøver ikke indrette sig efter færgernes afgangstider.

Det er ikke kun blev hurtigere, men også billigere at kommer over Storebælt. I efteråret 2017 besluttede regeringen at nedsætte prisen for at passere Storebælt for dem, der benytter automatisk betaling.  De lavere priser betyder, at det i dag koster det 194 kr. at passere broen i bil med automatisk betaling i form af PayByPlate eller BroBizz. I 1998 kostede samme tur med færgen 335 kr.  svarende til 472 kr. i dagens priser – prisen er altså halveret.

Historiske trafiktal

Fra 2006 til 2007 steg antallet af biler over Storebælt med næsten 7 pct., mens trafikken på landsplan voksede med 3,2 pct. En del af trafikstigningen på Storebælt fra 2005-2007 skyldes en takstnedsættelse i juni 2005. Taksten blev sænket med 20 pct. for personbiler og 5 pct. for lastbiler. Desuden blev der i september 2005 lanceret nye rabatter, som bl.a. har tilgodeset privatrejsende i weekender.

I 2006 nåede den gennemsnitlige biltrafik over Storebælt et niveau, der er mere end tre gange så højt som i færgernes tid.

I 2009 skete der for første gang siden broens åbning et fald på 2.0 pct. i biltrafikken. Faldet fortsatte ind i 2010, hvor trafikken faldt med 2,9 pct. Det skyldes primært hårdt vintervejr og den generelle afmatning i økonomien. I 2011 og 2012 begyndte trafikken igen at stige og steg med henholdsvis 3,1 pct. og 0,7 pct. Trafikken forblev i 2013 på niveau med 2012, mens trafikken i 2014, 2015, 2016 og 2017 steg med hhv. 4,4 pct., 4,6 pct., 4,4 pct. og 3,0 pct.

I 2018 udgjorde vejtrafikken på Storebælt 13.029.955 køretøjer, hvilket er det største antal køretøjer i broens historie med en stigning på 2,0 pct. i forhold til 2017. Den forventede trafikvækst som følge af takstnedsættelsen pr. 1. januar 2018 har dog ikke indfundet sig. Tværtimod ses et fald i væksten for personbiler, som i 2018 var på 1,7 pct. mod 2,8 pct. i 2017 og vækstrater over 4 pct. i de to foregående år.

For lastbiler var væksten i 2018 på 3,6 pct., og dermed fastholdes den højere vækst sammenlignet med personbilerne. Trods de mange helligdage blev der i maj sat månedsrekord for lastbilerne med 135.560 lastbiler, svarende til et gennemsnit på 4.373 lastbiler i døgnet. Den store satsning og konkurrence for fjernbustrafikken kan ses i trafiktallene på Storebælt. Således er bustrafikken steget med knap 12 pct. i 2018.

De i alt 13.029.955 køretøjer svarer til en årsdøgntrafik på 35.699 køretøjer, hvoraf personbilerne udgør 88 pct. Til sammenligning blev der i 1997, som var det sidste hele år med færgedrift, transporteret ca. 8.200 køretøjer over Storebælt.

Antal  køretøjer år for år:

År 2015 2016 2017 2018 2019
Motorcykler 114.908 135.369 140.063 143.291 133.379
Personbiler 10.417.957 10.890.590 11.166.497 11.357.037 11.580.964
Lastbiler 1.307.032 1.367.333 1.429.728 1.481.116 1.509.353
Busser  40.125 44.456 43.355 48.511 47.340
I alt 11.880.022 12.437.748 12.779.645  13.029.955 13.271.036

Få en samlet oversigt over trafikken fra 1998 – det år Storebæltsbroen åbnede – og frem til nu på storebaelt.dk

Du kan også hente en månedsoversigt her.

Togtrafikken

Togtrafikken har også haft stor fordel af den faste forbindelse over Storebælt. I gennemsnit passerede 127 tog hver dag Storebælt i 2019 mod 40-45 inden broens åbning.

I 2018 rejste i gennemsnit 21.394 passagerer hver dag med toget over Storebælt mod ca. 12.000 i færgernes tid.

Antal passagerer år for år:

År 2015 2016 2017 2018 2019
I alt  8.149.223 7.887.315 8.093.900 7.790.558 7.809.106

Antal persontog og godstog:

År 2015 2016 2017 2018 2019
Persontog  38.442 37.107 39.468 39.577 37.358
Godstog  10.084 10.591 10.767 10.131 9.167
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld