A/S Storebælt

A/S Storebælt er et datterselskab i Sund & Bælt Holding A/S.

Storebælt A/S ejer og driver den 18 km lange Storebæltsforbindelsen, som består af to broer og en tunnel.

Med til Storebæltsforbindelsen hører også Sprogø Havmøllepark, som består af syv store vindmøller. Sprogø, som ligger midt i Storebælt, forbinder de to broer og tunnelen. I forbindelse med anlægsarbejdet blev øen udvidet, og den er i dag ca. fire gange større, end før Storebæltsbroen blev bygget.

A/S Storebælt står for den tekniske drift og vedligehold på vejforbindelsen samt vedligehold af baneforbindelsen.

A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen. Det er havnene Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Taars.

En stor del af de 127 ansatte hos Sund & Bælt er beskæftiget med Storebæltsbroen. Ca. 200 medarbejdere er ansat i private firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen og direktionen for A/S Storebælt og se vedtægter for A/S Storebælt her.

 Klik på organisationdiagrammet for at se det i større størrelse.