Styr på spildevandet fra Femern Bælt-projektet

Femern A/S har indgået aftale med Lolland Spildevand om bortledning af spildevand fra tunnelbyggepladsen og beboelsesfaciliteterne ved Rødbyhavn på Lolland.

Under produktionen af Femern Bælt-tunnelen vil der blive produceret en del spildevand på byggepladsen og beboelsesområderne ved Rødbyhavn på Lolland. Spildevandet kommer fra de mange tunnel-arbejdere, der vil bo og arbejde på pladsen i byggefasen.

Området øst for Rødbyhavn, hvor byggepladsen ligger, har ikke tidligere været tilsluttet det kommunale spildevandsanlæg. Derfor har Femern AS som led i det omfattende byg-gemodningsarbejde etableret over 10 kilometer kloakledninger, der sikrer, at spildevandet bliver håndteret forsvarligt og uden risiko for miljøet.

Femern A/S har nu indgået en aftale med Lolland Spildevand, der får til opgave at stå for rensning og bortledningen af spildevandet fra tunnel-entreprenørerne. I den forbindelse har Lolland Spildevand A/S desuden opgraderet renseanlægget i Rødbyhavn.

”Vi er glade for at kunne indgå denne aftale med Lolland Spildevand A/S. Vores ambitio-ner i forhold til sikring af miljøet i hele anlægsfasen er høje, og der skal naturligvis være helt styr på spildevandet”, siger teknisk vicedirektør Kim Smedegaard Andersen, Femern A/S.

Til sommer ventes det igangværende arbejde med anlæg af den nye store arbejdshavn øst for Rødbyhavn markeret ved et større offentligt arrangement i området.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld