Sund & Bælt fremhæves som forbillede

Sund & Bælts erfaringer med etablering af infrastrukturelle anlæg fremhæves som forbillede for resten af Europa.

Den kommende formand for Europakommission, Jean-Claude Juncker, har sat den europæiske infrastruktur øverst på EU-Kommissionens dagsorden. Målet er, at der skal investeres 300 milliarder euro i Europas infrastruktur, som langt hen ad vejen er nedslidt og utidssvarende.

Pengene til ny infrastruktur bl.a. skal komme fra private investorer, og udfordringen med at få investorer med på ideen er landet hos danske Henning Christophersen, tidligere finansminister og EU-kommissær. Han er sat i spidsen for et tre-mandsudvalg, som skal overtale private investorer, bl.a. pensionskasserne, til at spille med på EU-Kommissionens initiativ, skriver Mandag Morgen.

Danmark er pragmatisk

Udover penge fra den private sektor kan andre finansielle modeller, såsom den danske statsgarantimodel, vise sig brugbare ude i resten af Europa. Her kommer Sund & Bælts erfaringer med netop den model ind i billedet.

Kaj V. Holm, finansdirektør i Sund & Bælt, peger i Mandag Morgens artikel på, at Danmark er vældigt gode til at agere pragmatisk i forhold til de store og meget dyre infrastrukturinvesteringer:

– Statsgarantierne er vigtige for projekter som vores, der er forbundet med meget store risici. Det gælder både miljøhensyn, myndighedsgodkendelser og anlægsudgifter, indtil indtægterne på projekter med brugerbetaling begynder at komme. Derfor vil private investorer kræve høje afkast, hvis ikke man har statsgarantier i ryggen, sådan som vi har det, siger Kaj V. Holm bl.a. til Mandag Morgen.

Christophersen-udvalget skal rapportere tilbage til EU-Kommissionen i foråret 2015.

Læs rapporten om den danske statsgarantimodel.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld