Sund & Bælt satser på vedvarende energi

Sund & Bælt har modtaget endelig tilladelse fra Energistyrelsen til at sætte syv havvindmøller op nord for Sprogø med en samlet kapacitet på 21 MW.

Sund & Bælt satser dermed på vindenergi, som energiaftalen fra 2008 giver mulighed for.

Der er på baggrund af tilladelsen i dag skrevet kontrakt på de fire entrepriser, som vindmølleprojektet er opdelt i. Vestas Offshore A/S står for levering og opsætning af vindmøllerne. Fundamenterne udføres af Aarsleff/Bilfinger Berger – Joint Venture. NKT Cables A/S skal levere søkablerne, som udlægges af Peter Madsen Rederi A/S og Svensk Sjöentreprenad AB.

Det er planen, at vindmøllerne skal være færdige til klimatopmødet i København i slutningen af 2009. Tidsplanen er stram. De første kabelarbejder går derfor i gang på Sprogø allerede i februar. Anlægsarbejdet på havet nord for Sprogø igangsættes af hensyn til naturen, især marsvinenes yngleperiode, først medio august.

Overholdes den stramme tidsplan, bliver der tale om noget nær en verdensrekord i udviklingen af en havvindmøllepark. Sund & Bælt gennemfører vindmølleprojektet på knap 1½ år, hvor den normale byggeperiode for tilsvarende projekter er på ca. 3 år.

Sund & Bælt har i projektplanlægningen haft et nært samarbejde med både Energistyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen for at sikre, at energi- og miljøhensyn varetages bedst muligt. Tilladelsen rummer derfor en række miljøkrav, som Sund & Bælt skal overholde.

Vindmølleprojektet er en meget vigtig del af Sund & Bælts klimastrategi.

Sund & Bælt er ejet af Transportministeriet. Transportminister Lars Barfoed udtaler i forbindelse med projektet:

– Jeg er meget tilfreds med opstillingen af havvindmøller ved Sprogø. Det skal ses som et bidrag til opfyldelsen af regeringens overordnede målsætning om at styrke den vedvarende energi i den danske energiforsyning.

– Med projektet viser Sund & Bælt vejen for, hvordan andre virksomheder vil kunne udnytte potentialet i brugen af vindenergi i Danmark.

Sund & Bælts administrerende direktør Leo Larsen udtaler:

– Vi arbejder her meget konkret med reduktion af CO2 udledning. Vindmøllerne producerer tilstrækkelig grøn strøm til at dække det samlede energiforbrug fra vores infrastrukturanlæg.

– Vi gennemfører vindmølleprojektet på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det er et helt rimeligt krav i den tilladelse, vi har fået fra Energistyrelsen. Og det er en helt naturlig del af vores forretning, at vi tager miljø- og klimahensyn. Det er jo derfor, vi ønsker at etablere havvindmølleparken.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld