ERP projektmedarbejder job sund og bælt

Sund & Bælt søger erfaren projektleder til spændende og innovative projekter på Storebæltsbroen

Vi vedligeholder og forbedrer løbende Storebæltsforbindelsen så vi kan yde den bedst mulige fremkommelighed og sikkerhed for vores kunder. Da vi er i gang med en række nye, spændende og innovative projekter netop omkring fremkommelighed og sikkerhed på vejforbindelsen har vi brug for en projektleder, der kan være med hele vejen fra design og planlægning til udførelse og drift af disse projekter. Projekterne omfatter bl.a. bedre hændelsesdetektering, bedre trafikledelse herunder variabel skiltning og muligheder for overledning af trafikken. Projekterne, som er en del af en større projektportefølje i selskabet vil blive gennemført løbende i løbet af de næste år.

Stillingen

Du vil, som en del af projektledelsesteamet, være med til at stå i spidsen for de forskellige projekter og delprojekter. Du skal deltage i alle væsentlige beslutninger, følge op på projekterne, rapportere omkring fremdriften, tidsplaner, kvalitet og økonomi i projektet samt koordinere med alle involverede interessenter.

Du skal være med til at sikre en struktureret opstart af projekterne, at det gennemføres til tiden, inden for budgettet, i den rigtige kvalitet og således, at der bliver en god og effektiv drift af de færdige anlæg.

Vi arbejder i Sund & Bælt med totaløkonomiske modeller (TCO) og en høj grad af digitalisering således, at vi sikrer at driftsomkostningerne optimeres helt fra start og at anlægget designes digitalt, så det kan indgå i vores digitale datadrevne asset management.

Dine arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

  • Projektledelse af projekterne med reference til den tekniske direktør
  • Projekteringsledelse i designfasen af projekterne
  • Varetage gennemførelsen af miljøundersøgelser
  • Forberede og gennemføre udbudsforretninger
  • Varetage den overordnede kontraktstyring
  • Forberedelse og overdragelse til drift

Dine primære ansvarsområder vil blandt andet omfatte:

  • Projektets opstart, herunder etablering af projektorganisation og dokumentation
  • Varetage styringen af Tid, Økonomi og Ressourcer gennem hele projektet
  • Fremdrifts- og risikorapportering af anlæggenes udførelse
  • Implementere relevante krav til drift- og vedligeholdelsesdokumentation samt sikre, at dokumentationen overføres og integreres i Sund & Bælts asset management system

Den rette profil


Du er uddannet ingeniør eller økonom med teknisk indsigt. Du har en solid faglig baggrund og erfaring med ledelse og projektledelse af store bygge- og anlægsprojekter, gerne infrastruktur.

Derudover har du stor erfaring omkring kontraktstyring. Du er selvstændig og evner at kommunikere med og formidle til de andre aktører. Du har gode lederevner, kan skabe solide og konstruktive relationer på tværs af organisationen, har let til smil og lader dig ikke så let stresse. Du er selvkørende og proaktiv.

Du tilbydes

Dit primære arbejdssted vil være vores kontor centralt beliggende i København. Du tilbydes en spændende og udfordrende stilling i en dynamisk virksomhed, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.

Ansøgning 

Du er velkommen til at kontakte CTO, teknisk direktør Lars Fuhr Pedersen på telefon 2940 6226 for uddybende spørgsmål.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg stillingen

Du kan læse mere om Sund & Bælt på www.sundogbaelt.dk

Om Sund & Bælt

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld