Sund og Bælt søger maskinmester med interesse for dataanalyse & IT til døgn-bemandet teknisk overvågning

Sund & Bælt søger en dygtig maskinmester med erfaring med tekniske anlæg og gerne overvågning heraf samt interesse for dataanalyse & IT.

Du skal indgå i den døgnbemandede vagtfunktion som overvåger, modtager data fra og analyserer alle de teknisk anlæg på Storebælt og Øresund Landanlæg. Teknisk overvågning er ansvarlig for den daglige drift, således at man hele tiden sikrer, at der er tilgængelighed på bane og vej. Som vagthavende er du på vagt 12 timer ad gangen – vagten er bemandet 24/7, 365 dage om året. Dit arbejdssted bliver Sund & Bælts administrationscenter i Halsskov.

 Dine vigtigste arbejdsopgaver

 • Du har som vagthavende maskinmester ansvar for drift af teknisk overvågning under størst muligt hensyn til jernbane- og personsikkerhed samt optimale produktionsforhold og trafikafvikling.
 • Du modtager, behandler og prioriterer tekniske alarmer, fejl og meddelelser samt iværksætter nødvendige foranstaltninger i forhold til minimumskrav for opretholdelse af toggang og sikker drift.
 • Du udkalder, samarbejder og laver opfølgning med fejlretnings- og vedligeholdelsespersonale.
 • Du vurderer og analyserer den tekniske performance på baggrund af den tekniske viden, daglige indsatsområder og understøttende data.
 • Du har en sikkerhedsmæssig central rolle i forhold til jernbanesikkerhed og arbejdsmiljø på Sund & Bælts anlæg.
 • Du er koblingsleder af 10 kV og 25 kV højspændingsanlæg.
 • Du deltager i tilsyn, bistår driftsledere med overvågning og vurdering af anlæggenes tilstand, løser administrative opgaver i forhold til teknisk overvågning, deltager i projektgrupper med kollegaer fra teknisk afdeling.

Arbejdsdagen er varieret

Din arbejdsdag er varieret efter opgavernes art. I dagtimerne er der ofte en eller flere kollegaer til stede, men om natten er du alene på vagt. Vagtfordeling sker efter tørnprincip, hvor du også vil have 8 timers dagarbejde.

Du er en del af et kompetent team

Organisatorisk vil du referere til chefen for teknisk overvågning, og bliver en del af teknisk overvågning, som består af 9 dygtige og kompetente medarbejdere. Afdelingen er kendetegnet ved, at der udvises stort engagement, seriøsitet og målorientering i forhold til arbejdet med afdelingens opgaver. Du må maksimalt have 1 times transport til Halsskov, da du skal indgå i en tilkaldevagt.

Om dig

Du er selvkørende og god til at kommunikere i de relationer, som du indgår i. Som person har du let til smil, er robust og trives i en dynamisk hverdag.

Du er uddannet maskinmester, og har erfaring fra tidligere job. Desuden kan du opfylde følgende:

 • Erfaring med tekniske anlæg og gerne overvågning heraf.
 • IT-erfaring og -interesse en forudsætning, da vi betjener mange forskellige systemer. Fremtiden har fokus på dataopsamling og data–analyse.
 • Som person er du indstillet på samarbejde, da vi er 9 personer, som deler én funktion og generelt har mange grænseflader både i og uden for Sund & Bælt.
 • Bevarer overblikket i pressede situationer og kan prioritere opgaverne.
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.

Attraktive ansættelsesforhold

Sund & Bælt lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og gode vilkår for medarbejdere og deres familier. Det prioriteres, at du får den efter- og videreuddannelse og de udviklingsmuligheder, der passer netop dine og Sund & Bælts behov. Du vil derfor det første halve år gennemgå en intensiv oplæring og uddannelse, inden du kan blive bemyndiget og godkendt som vagthavende maskinmester. Læs mere om hvad Sund & Bælt tilbyder deres medarbejdere på www.sundogbaelt.dk

Noget for dig?

For mere information er du velkommen til at kontakte chef for teknisk overvågning Dorthe Møller Andersen på tlf. 21 45 96 38. Send din ansøgning og dit cv hurtigst muligt til dma@sbf.dk. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Om Sund & Bælt

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.