Sund & Bælt søger nysgerrig analytiker

Sund & Bælt ejer og driver to af de største infrastrukturforbindelser i Nordeuropa, og om nogle år står en tredje forbindelse færdig over Femern Bælt. Vi er midt i en spændende proces med digitalisering og nye analytiske muligheder for at optimere driften af vores anlæg og kontakten med vores kunder.

Til analysefunktionen søger vi en nysgerrig kollega, der synes, det er inspirerende og motiverende at sammenstille data og uddrage erkendelser, der kan hjælpe til at drive vores selskaber endnu bedre. Vi bidrager på tværs af organisationen, så opgaverne strækker sig fra forståelsen af vores kunder og deres adfærd over trafikafviklingen i betalingsanlægget og indtægtsprognoser til forståelsen af optimalt vedligehold af infrastrukturen. Den opslåede stilling har fokus på trafikken og kunderne. Fælles for løsningen af opgaverne er en evne til at strukturere og arbejde med store datamængder i eksempelvis SQL og en stærk (gerne statistisk baseret) analytisk tilgang med en nysgerrighed i forhold til den viden, data kan bidrage med. En viden, som vores kolleger i resten af organisationen kan trække på i løsningen af deres opgaver.

I jobbet får du til opgave at:

 • Udarbejde kortsigtede trafikprognoser, der danner udgangspunkt for bemandingen af vores betalingsanlæg og planlægningen af vores vedligehold
 • Udarbejde analyser af trafik og kundesammensætning til bl.a. marketingsfunktionen og ledelsessekretariatet
 • Bidrage til opbygningen af viden om kunderne i koncernens forskellige selskaber
 • Håndtere og behandle store datasæt efter behov, herunder finde mulighederne i sammenstillingen af nye og eksisterende datakilder
 • Være med til at inddrage nye digitale analyseredskaber når relevant
 • Udarbejde og vedligeholde rapporter, analyser og simuleringer bl.a. ved hjælp af BI værktøjer
 • Bidrage til beslutningsgrundlag for kolleger og direktion i koncernens selskaber
 • Levere feedback og læring til kolleger i andre funktioner

Du:

 • Har en kandidatuddannelse med vægt på data og analyse som grundlag for stærke analytiske kompentencer
 • Har indsigt i og erfaring med forskellige databehandlings- og analyseværktøjer, herunder SQL og statistiske analyseværktøjer
 • Har indsigt og interesse i anvendelse af nye digitale analyseværktøjer
 • Har op til fem års praktisk erfaring, så du kan fastlægge den bedste opsætning og præsentation af store datasæt
 • Er omhyggelig i din behandling af data og kan arbejde selvstændigt med delopgaver
 • Er nysgerrig ift den viden og de erkendelser, der kan udledes af data
 • Er god til at formidle data, analyser og tendenser på en overskuelig måde
 • Evner at indgå i samarbejde med mange forskellige typer af kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • Er god til at formulere dig på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt

Vi tilbyder:

Et job med varierende og udfordrende opgaver, hvor du bliver en del af en lille og dynamisk gruppe med engagerede kolleger – og en del af en spændende organisation, der er midt i en forandringsproces med digitalisering og styrkelse af beslutningsgrundlag. Dermed er der god mulighed for selv at forme stillingen. Lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.

Arbejdssted

Organisatorisk er analysefunktionen en del af de tværgående stabsfunktioner i Sund & Bælts økonomiafdeling. Dit primære arbejdssted vil være vores kontor centralt beliggende i København.

 Søg jobbet

Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte analysechef Camilla Riff Brems på crb@sbf.dk eller på 3341 6210 efter 4. august.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio august med henblik på tiltrædelse snarest derefter. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om Sund & Bælt på sundogbaelt.dk og finde os på LinkedIn.

× Tilmeld dig vores nyhedbrev   Tilmeld