Femern Landanlæg

Sund & Bælt søger projektchef, med potentiale som kommende Contract Director til A/S Femern Landanlæg

Sund & Bælt søger projektchef med tiltrædelse snarest muligt.

Sund & Bælt er et holdingselskab, der gennem datterselskaberne A/S Storebælt og A/S Øresund ejer og driver den faste forbindelse over Storebælt samt de danske landanlæg i tilknytning til Øresundsforbindelsen. Via selskaberne Femern A/S og A/S Femern Landanlæg er vi engagerede i forberedelserne og anlæggelsen af en fast forbindelse mellem Lolland og Femern samt de danske landanlæg i tilknytning til den faste forbindelse.

A/S Femern Landanlægs primære formål er at organisere forberedelsen, projekteringen, udførelsen, finansieringen og idriftsættelsen, herunder træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de tilhørende danske landanlæg til den faste forbindelse over Femern Bælt. Landanlæggene, som samlet er budgetteret til 9,5 mia. kr., indeholder en opgradering af den 115 km lange jernbane fra Ringsted til Rødby, herunder bl.a. 100 broer, en ny Masnedsundbro, en ny Frederik d. IX’s bro, jordarbejde, sporarbejde, elektrificering og nyt signalsystem.

Jobbet

Du skal være med i front af det projektledelsesteam, som står i spidsen af det samlede projekt og deltage i alle væsentlige beslutninger, følge op på projektet, rapportere omkring fremdriften, tidsplaner, kvalitet og økonomi i projektet samt koordinere med alle involverede interessenter, herunder Vejdirektoratet og Banedanmark, der varetager bygherrerollen for Sund & Bælt & Femern Landanlæg. Du vil referere direkte til Contract Director for Femern Landanlæg.

Vi forventer at du kan være med til at sikre at projektet gennemføres til tiden, inden for budgettet, i den rigtige kvalitet og således at der bliver en god og effektiv drift af de færdige anlæg.

Vi regner med at du har en profil så du både kan indgå i teamet og deltage som en holdspiller og samtidig fremstår som en selvstændig, beslutningsorienteret leder med et potentiale til udvikling omkring ledelsen i teamet i en rolle som Contract Director.

Der vil både være projekt- og ledelsesmæssige opgaver på kontoret i København samt tilsynsmæssige opgaver på byggepladserne fra Ringsted og ned mod Rødby, én eller to dage om ugen efterhånden som projektets fremdrift kræver det.

Der vil i sagens natur være mange forskelligartede og spændende opgaver undervejs i projektet og der vil kunne forekomme perioder med ekstra stor travlhed undervejs ved vigtige milepæle.

Dine Arbejdsopgaver

Du vil blive tilbudt en alsidig stilling med mange forskelligartede og udfordrende opgaver og med stor selvstændighed.

Da stillingen er nyoprettet, skal du være indstillet på selv at være med til at udvikle stillingen, idet der vil være opgaver, der skal løses sammen med selskabets øvrige afdelinger. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

 • Tilsyn med arbejdets fremdrift i marken
 • Statusmøder med Banedanmarks og Vejdirektoratets byggeledelse
 • Bearbejde projektinformationer fra Banedanmark og Vejdirektoratet vedrørende tidsplaner, fysisk fremdrift, grænseflader, risici, økonomi, herunder entreprise- og bygherrekrav, m.m.
 • Ad hoc assistance i forhold til afrapportering til direktion og bestyrelse samt i forbindelse med Femern Landanlægs dialog med Transport- og Bygningsministeriet
 • Deltagelse i månedligt projektstatusmøde med den tekniske direktør; Contract Director og Project Controls Manager
 • Implementering af relevante KPI’er for udførelses- og driftsfasen
 • Medvirke i auditeringsaktiviteter og initiere opfølgningsaktiviteter
 • Projektkoordineringsopgaver i almindelighed.

Ansvarsområder

Dine ansvarsområder i forbindelse med Banedanmarks og Vejdirektoratets anlægsaktiviteter relateret til Femern Landanlæg er:

 • Overvågning af byggeprocessen fra start til slut som finansiel observatør herunder kontrol og overvågning af tid, økonomi og kvalitet
 • Vurdering af entreprise- og bygherrekrav og disses indvirkning på det samlede projekt
 • Definere, udvikle og følge op på form og metode for Banedanmarks og Vejdirektoratets fremdriftsrapportering af anlæggenes udførelse, i tæt samarbejde med Project Controls Manager
 • Inspiration til Banedanmark og Vejdirektoratet til at udnytte BIM modeller med henblik på at planlægge udførelsen og at modellerne kan danne grundlag for drift- og vedligeholdssystemer.
 • Implementere relevante krav til drift- og vedligeholdelsesdokumentation samt sikre, at dokumentationen overføres og integreres i Sund & Bælts asset management system.

Om dig

Vi forventer, at du har ambitioner om at være med til at udvikle organisationen til at blive en af de bedste til at styre projekter. Du er selvstændig og evner at kommunikere med og formidle til de andre aktører. Du har overblik og er selvkørende. Derudover har du stor erfaring omkring projekt- og kontraktstyring, har let til smil og lader dig ikke så let stresse i en dynamisk hverdag.

Du har en uddannelse som ingeniør, arkitekt, økonom eller samfundsvidenskabelig med teknisk indsigt, og har erfaring fra bygherre, rådgiver, eller entreprenørvirksomheder. Med dit tillidsvækkende væsen, evner du på tværs af organisationer, at skabe solide og konstruktive relationer. Den ideelle profil har følgende kendetegn:

 • God teknisk & økonomisk indsigt
 • Erfaring med projekt- og eller kontraktstyring
 • Erfaring med det gode samarbejde mellem bygherre og entreprenør
 • God relations- og netværksskaber
 • Gode kommunikative evner – mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • Struktureret og målrettet arbejdsform
 • Gerne erfaring med asset management systemer

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingens ansættelsesvilkår og aflønning fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.

Du kan læse mere om Sund & Bælt på www.sundogbaelt.dk.

Ansøgning

I denne stilling samarbejder vi med Brinch & Partners. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Partner Jens Christian Jensen på email: jc@brinchpartners.dk, telefon 7020 2328.
Eller teknisk direktør Lars Fuhr Pedersen på telefon 2940 6226.

Finder du jobbet interessant kan du sende din ansøgning og CV mærket ”11.603 Projektchef, FEMERN Landanlæg” på mail: mail@brinchpartners.dk snarest muligt.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Om Sund & Bælt

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.