CSR-politik

Social ansvarlighed

Sund & Bælt støtter og respekterer de internationale menneskerettigheder inklusive arbejdstagerrettighederne. Og vi forventer tilsvarende af medarbejdere, partnere og leverandører, da Sund & Bælt ikke vil medvirke til meddelagtighed i krænkelser af menneskerettighederne (se Global Compact principperne 1-6).

Sund & Bælt forpligter sig til at

 • Respektere internationale menneskerettigheder i alle virksomhedens aktiviteter
 • Arbejde med ligestilling og ikke-diskrimination
 • Løbende identificere områder, hvor vores virke og unikke kompetencer kan bidrage positivt til bæredygtig social udvikling i samfundet
 • Opstille mål og handlingsplaner for det kommende års indsats
 • Opretholde en åben og gennemsigtig dialog med væsentlige interessenter og årligt at rapportere på det sociale ansvar

Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø under UNGC princip 1 er ét eksempel på vores politikker og tiltag indenfor social ansvarlighed. Det er således Sund & Bælts mål at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vort anlæg og i vore kontorer.

Det er Sund & Bælts holdning, at alle skal føle et ansvar for eget og andres arbejdsmiljø, og at vi derigennem får en arbejdsplads, hvor alle trives og føler sig sikre. Det gør vi ved at alle uddannes i sikkerhed, og at der stilles krav til korrekt beklædning på risikobetonede arbejdssteder.

Det er endvidere alles forpligtelse gennem proaktiv adfærd at forebygge fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Se i øvrigt Sund & Bælts arbejdsmiljøpolitik og personalepolitik

Miljø- og klimaansvarlighed

Det er vores grundlæggende værdi og holdning at vise ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som Sund & Bælts aktiviteter giver anledning til. Det er Sund & Bælts politik gennem en proaktiv indsats at forebygge og minimere miljøpåvirkninger fra selskabets aktiviteter (se Global Compact principperne 7-9).

Sund & Bælt forpligter sig til at:

 • sikre, at trafikafvikling på selskabets anlæg samt selskabets drift og vedligehold gennemføres under størst mulig hensyn til virkningen på det omgivende miljø
 • bidrage til at opfylde de mål, som samfundet stiller på miljø- og klimaområdet
 • proaktivt at forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkninger fra selskabets aktiviteter
 • aktivt arbejde med bæredygtig brug af ressourcer og naturbeskyttelse
 • opretholde en åben og gennemsigtig dialog med væsentlige interessenter og årligt at rapportere på det miljø- og klimamæssige ansvar

Se vores miljøpolitik.

Økonomisk ansvarlighed

Sund & Bælt tror på at social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed er et strategisk valg, der sikrer at vores forretning er sund også på længere sigt.

Økonomisk ansvarlighed har betydning for virksomhedens legitimitet, konkurrenceevne og profitabilitet og er således fundamental for den langsigtede drift af vores forretning (se Global Compact princip 10).

Sund & Bælt forpligter sig til:

 • løbende identificere områder hvor vores virke og unikke kompetencer kan bidrage positivt til bæredygtig økonomisk udvikling i samfundet
 • at arbejde på løbende at forbedre vores økonomiske resultater ved at sætte høje mål for vækst- og værdiskabelse og levere konkurrencedygtige resultater på disse områder
 • fortsat at anvende en nultolerancepolitik i relation til korruption, bestikkelse, smørelse og pengeafpresning
 • at arbejde for at forbedre vores kapacitet og evne til proaktivt at undgå korruption i alle dens former
 • at opretholde en åben og gennemsigtig dialog med interessenter, og årligt at rapportere på vores økonomiske ansvar og resultater

Læs om vores antikorruptionspolitik