Bente Madsen

CSR-politik

Sund & Bælts politik for samfundsansvar (CSR) tager udgangspunkt i vores værdigrundlag og i de ti principper i FN’s Global Compact, der omfatter menneskerettigheder inkl. arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption.

I Sund & Bælt mener vi, at det forpligter at være en af Danmarks store infrastrukturforvaltere. Derfor er ansvarlighed et nøgleord i vores virke. I Sund & Bælt handler samfundsansvar om at bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og derved tage et ansvar overfor det omkringliggende samfund. Sund & Bælt er tilsluttet Global Compact.

Sund & Bælt efterlever de til enhver tid gældende love og forpligtelser, vi har tilsluttet os, og vores ansvarlighed tager udgangspunkt i de områder, hvor vi bedst kan gøre en forskel. I vores arbejde med samfundsansvar ønsker vi at opretholde en åben dialog med væsentlige interessenter. Vi sætter mål for vores aktiviteter og rapporterer årligt på vores fremskridt.

Social ansvarlighed

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  • Opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og arbejde aktivt for at undgå arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vores anlæg og i vores kontorer.
  • Respektere internationale menneskerettigheder i alle virksomhedens aktiviteter.
  • Arbejde med ligestilling og ikke-diskrimination.

Læs Sund & Bælts Arbejdsmiljøpolitik og Personalepolitik

Miljø- og klimaansvarlighed

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  • Sikre, at trafikafvikling på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligeholdelse gennem-føres under størst mulig hensyn til virkningen på klimaet og på det omgivende miljø.
  • Forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkninger fra selskabets aktiviteter.
  • Aktivt arbejde med bæredygtig brug af ressourcer og naturbeskyttelse.

Læs om Sund & Bælts Miljø- og klimapolitik

Økonomisk ansvarlighed

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  • Arbejde på løbende at forbedre vores økonomiske resultater ved at sætte høje mål for vækst- og værdiskabelse og levere konkurrencedygtige resultater på disse områder.
  • Anvende en nul-tolerance politik i relation til korruption, herunder bl.a. bestikkelse, smørelse og bedrageri.
  • Opretholde en åben og gennemsigtig dialog med interessenter.

Sund & Bælts Antikorruptionspolitik og retningslinjer for antikorruption samt vores Whistleblowerordning uddyber desuden vores holdninger på det økonomiske område.

Læs om vores Antikorruptionspolitik.

Sund & Bælt har også en Sponsorpolitik og et Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring (Code of Conduct), der udmønter retningslinjer i CSR-arbejdet overfor vores sponsoratmodtagere og overfor vores leverandører.

Læs vores Code of Conduct 

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld