Sund & Bælt tester GNSS-teknologi

Fremtidens teknologi for opkrævning af bilisters brug af betalingsveje, broer og tunneler vil i højere grad blive baseret på satellitsystemer – Global Navigation Satellit System (GNSS), som det amerikanske GPS-system, og det kommende fælleseuropæiske system Gallileo. Satellitsystemerne kan registrere et køretøjs position, uden at køretøjet skal passere et betalingsanlæg.

For at sikre, at bilisterne i Europa i fremtiden kan passere alle betalingsanlæg i de enkelte lande, er der et EU-krav på vej om, at anlæggene skal kunne håndtere både den nuværende mikrobølgeteknologi, som vi kender fra BroBizz, og den satellitbaserede teknologi.

Derfor har Sund & Bælt valgt at forberede test af et nyt betalingssystem, der kan afløse eller supplere den kendte BroBizz i egne anlæg. Forsøget ventes at strække sig over to – tre år, og forberedelserne af forsøget er netop indledt.

Forsøget skal bidrage til at:

  • Forberede danske betalingsanlæg til EU´s krav
  • Afdække problemer med datafangst og kontrol ved anvendelse af satellitsystemet
  • Analysere omkostninger ved opkrævning via et satellitbaseret system

Testen vil meget naturligt omfatte passager over de faste forbindelser på Storebælt og Øresund, ligesom der vil være fokus på betalingsløsninger på kommende faste forbindelser, bl.a. tunnelen under Femern Bælt og en eventuel havnetunnel i København.

Men det er samtidig klart, at Sund & Bælts forsøg med et satellitbaseret betalingssystem også er interessant i et bredere perspektiv. Det vil give nyttige informationer om valg af teknologi, hvis der på et tidspunkt viser sig at være politisk interesse for indførelse af roadpricing i Danmark.

Derfor lægges der i forsøget også op til, at de erfaringer, Sund & Bælts GNSS-forsøg akkumulerer, stilles til rådighed for forskere og relevante interessenter.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld