Tag: Årsrapporter

Her finder du tekster og sider på hjemmesiden, som beskriver resultater fra Sund & Bælt og datterselskabernes årsrapporter. Du kan finde alle selskabernes årsrapporter på publikationssiden under årsrapport.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

25 kg mindre madspild om ugen

Fundet i:

Siden august 2015 har der været fokus på madspild i Storebælts kantine i Halsskov. Hver uge ryger der 25 kg mindre mad i skraldespanden.

Trafikvækst på Storebælt fastholder positiv udvikling

Fundet i:

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt og giver Sund & Bælt en indtægt på 2.205 mio. kr. for årets første ni måneder. Det er en stigning på 4,2 pct. i forhold til samme periode sidste år, viser delårsrapporten. Trafikindtægten samt fortsat lav inflation medvirker til, at koncernen opjusterer forventningerne til årets resultat.

Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber.