Tag: Organisation

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber. Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne i datterselskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Ledige job

Find ledige job, uddannelsesstilling – eller søg uopfordret. Her finder du også link til stillinger i vores datterselskaber.

Partner A/S

Partner A/S udfører rådgivning vedrørende planlægning, forberedelse, finansiering, anlæg samt drift og vedligehold af infrastruktur til offentlige og private aktører. Partner A/S er 100 pct. ejet af Sund & Bælt Holding A/S og er stiftet i 2001.

Femern Landanlæg

Femern Bælt-projektet

Femern-forbindelsen bliver rekordernes tunnel. Tunnelen bliver det mest omfattende bygningsværk, der er opført i Danmark, og det store projekt vil sætte flere rekorder.

personalepolitik Sund & Bælt

At arbejde i Sund & Bælt

Selvom Sund & Bælt har outsourcet en lang række driftsopgaver, så har vi naturligvis engang imellem behov for nye medarbejdere.

BroBizz

BroBizz A/S er et 100 procent ejet datterselskab af Sund & Bælt Holding A/S. BroBizz blev stiftet i 2008. I første halvdel af 2013 forberedte BroBizz A/S sig på overtagelsen af udstederfunktionen fra A/S Storebælt.

Om Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber.

forretningsorden Sund & Bælt 2018

Forretningsorden for Sund & Bælt Holding A/S

Fundet i:

Forretningsorden for bestyrelsen som tiltrådt på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018. Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige
noget om: