Tag: Femern Bælt

Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland, herunder koblingspunkterne til de danske landanlæg. Femern Landanlæg bygges som tilslutningsanlæg, så biler og tog kan komme til og fra forbindelsen. Læs mere om Femern Bælt-forbindelsen.

Vis og filtrer i alle nyheder, pressemeddelelser og andre artikler.

Modtagelse af klage

Fundet i:

Den 4. marts 2016 tildelte Femern A/S kontrakterne på de fire store tunnelentrepriser: Fremstilling, udsejling, nedsænkning og forankring af Tunnel Nord (TUN) Fremstilling, udsejling, nedsænkning og forankring af Tunnel Syd (TUS)…

Banedanmark graver ny sejlrende ved Masnedsund

Fundet i:

Som led i opgraderingen af Ringsted-Femern banen går Banedanmark lørdag den 26. marts i gang med at grave en ny sejlrende i Storstrømmen – farvandet mellem Falster og Sydsjælland ved Masnedsund.

Femern Landanlæg

Femern Landanlæg: MT Højgaard får opgave på 52 broer

Fundet i:

Banedanmark har evalueret bud fra tre tilbudsgivere, og har nu valgt at tildele MT Højgaard opgaven med opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer med option på yderligere fire broer på Ringsted-Femern Banen med henblik på kontraktindgåelse i slutningen af marts.

Afgørende dag for Femern Bælt-projektet

Fundet i:

– Det er af afgørende betydning for Femern Bælt-projektet, at forligskredsen i dag har godkendt den plan, der er lagt frem, så Femern A/S nu kan indgå betingede kontrakter med de vindende konsortier. At Banedanmark herudover kan sætte arbejder i gang på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster vil være til stor gavn for den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster og skabe nye arbejdspladser allerede i år, siger adm. direktør i Sund & Bælt Leo Larsen.

Politisk beslutning om Femern Bælt-projektet

Fundet i:

Den politiske forligskreds bag Femern Bælt-projektet har dags dato indgået en aftale om det videre forløb for Femern Bælt-projektet herunder for kyst-kyst-forbindelsen og landanlæggene. Aftaleteksten, der redegør for aftalens betydning for…